18 marca 2015

NIEPOWODZENIA W PLAY-OFF

Category: Bez kategorii — Dominik @ 09:48

W dniach od 20 do 21 lutego zosta? rozegrany w Warszawie mecz bryd?owy mi?dzy Connectorem Pozna? i Consusem Kalisz. Starcie zako?czy?o si? przegran? Consusa.

Stawk? meczu by? bezpo?redni awans do strefy medalowej Dru?ynowych Mistrzostw Polski. Mecz sk?ada? si? z 6 cz??ci a ka?da z 12 rozda?.

Po wygranej w pierwszej sk?adce meczu na prowadzenie wysz?a dru?yna Consus, niestety przegrane dwie nast?pne pozwoli?y wyj?? Connectorowi na 25 punktowe prowadzenie.
Kolejne cz??ci meczu by?y praktycznie remisowe i dru?yna z Poznania wygra?a z kaliszanami w stosunku 130,2 : 107.imp.

By?o kilka okazji w meczu, ?eby odwr?ci? niekorzystny bilans, ale zawodnicy z Consusa nie wykorzystali swojej szansy.

Pora?k? Consusa Carbon Kalisz zako?czy? si? wcze?niej rozegrany r?wnie? w Warszawie mecz z RAL Pozna?. Tu liderem od pocz?tku do ko?ca spotkania byli poznaniacy.

Mecz ostatecznie zako?czy? si? wynikiem 209,2 : 142imp dla RAL. W dru?ynie z Poznania wyst?pi?y pary z reprezentacji Litwy i Izraela oraz kilku Polak?w.

Dla dru?yny Consus Carbon Kalisz rywalizacja w Dru?ynowych Mistrzostwach Polski zako?czy?a si? na 8 miejscu. Consus Kalisz natomiast b?dzie mia? okazj? pom?ci? koleg?w z drugiej kaliskiej dru?yny i stoczy mecz z RAL Pozna? o awans do p??fina?u. Przegrany w tym pojedynku zako?czy rywalizacj? na 5 miejscu w extraklasie bryd?owej.