25 stycznia 2024

Paweł Niedzielski

Category: Bez kategorii — Dominik @ 15:55

Ze smutkiem informujemy że , 17 stycznia w wieku 69 lat zmarł nasz Kolega i Przyjaciel

Paweł Niedzielski

Arcymistrz Międzynarodowy

Wielokrotny Mistrz i Medalista Mistrzostw Polski w konkurencjach drużynowych i parowych

27 grudnia 2022

Category: Bez kategorii — Dominik @ 11:52

Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 25 grudnia, w wieku 67 lat, zmarł nasz kolega Przemysław Machowczyk.

Kaliski brydżysta w sezonie 2022/2023 był zarejestrowany w II lidze w drużynie Park Tenisowy Poznań.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie.

23 listopada 2022

Category: Bez kategorii — Dominik @ 22:11

21 sierpnia 2021

60. POZNAŃSKI KONGRES BRYDŻOWY

Category: Bez kategorii — Dominik @ 12:11

28 lutego 2020

Category: Bez kategorii — Dominik @ 12:53

Z wielkim żalem zawiadamiamy o odejściu naszego przyjaciela, kolegi i kaliskiego brydżysty Ryszarda Olenderka. Łączymy się w żalu z rodziną i wszystkimi blisko związanymi z Ryśkiem.

Dla nas w pamięci pozostanie obraz Ryśka uśmiechniętego i szczęśliwego jak poniżej na zdjęciu po wygraniu klasyfikacji długofalowej kaliskich turniejów w 2019 r.

 

13 listopada 2017

informacje o sukcesach w bryd?u zawodnik?w reprezentuj?cych Kalisz 05-10.2017

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:35

Maj 2017
W Mistrzostwach Polski Senior?w reprezentuj?ca Kalisz para Zdzis?aw Beling i Pawe? Niedzielski zdoby?a br?zowy medal osi?gaj?c wynik 57,45%. Z?oty medal wygra?a warszawska para I.Grynczewski i S.B?k (59,97%) natomiast srebrny pad? ?upem gliwickiej pary S.Kowalczyk i J.Sucharkiewicz (58,31%).

Czerwiec 2017
W po?owie czerwca w Poznaniu rozegrano przyjacielskie mi?dzynarodowe mecze bryd?owe w kt?rych udzia? wzi??y 2 reprezentacje Polski oraz reprezentacje Izraela i Hiszpanii.
W pierwszym meczu reprezentacja Polski w kt?rej wyst?powa? Piotr Walczak (TZBS Kalisz) uleg?a reprezentacji Izraela 41:50. Nast?pnie rozegrano kolejne mecze gdzie I reprezentacja Polski zwyci??y?a z Hiszpanami 54:35, natomiast II reprezentacja Polski w kt?rej wyst?pi? Piotr Walczak (TZBS Kalisz) uleg?a ponownie reprezentacji Izraela 59:72.
Podczas turnieju z cyklu Grand Prix Polski Par w Poznaniu 8 miejsce z wynikiem 59,64% zaj?li Janusz Makaruk (Consus Kalisz) i Leszek Majda?ski, natomiast 11 miejsce zaj?li Piotr Walczak (TZBS Kalisz) i Piotr Ilczuk (TZBS Kalisz) 58,57%. Wyst?pi?y 142 pary.

Lipiec 2017
Podczas Mi?dzynarodowego Festiwalu w Tel-Avivie dru?yna Poland1 w sk?adzie Piotr Walczak, Piotr Ilczuk (obaj reprezentuj? TZBS w Kaliszu), Erikas Vainikonis i Andrei Arlovich wygra?a turniej dru?ynowy BAM. Drugie i trzecie miejsca zaj??y dru?yny izraelskie. Wyst?pi?y 77 teamy.

Podczas rozegranego w miejscowo?ci S?awa kongresu bryd?owego w VIII turnieju par 3 miejsce zaj?li Jaros?aw Cie?lak (TZBS Kalisz) wraz z Piotrem Ciszak (??d?) osi?gaj?c wynik 61,41%. Rywalizowa?o 81 par.

Piotr Ilczuk (TZBS Kalisz) zdoby? br?zowy medal Indywidualnych Mistrzostw Polski w bryd?u sportowym podczas Turnieju Trzech Granic rozegranym w Zgorzelcu. Osi?gn?? wynik 57,12%. Z?oty medal zdoby? Stanis?aw Wawszczyk z ?wiebodzic (59,73%) natomiast srebrny przypad? Adamowi Rydzowi z Kielc (58,83%).

Sierpie? 2017
Na pocz?tku sierpnia w Sopocie podczas kongresu bryd?owego 2 miejsce w XI turnieju par z wynikiem 58,81% zaj?li Piotr Ilczuk (TZBS Kalisz) wraz z Markiem Barylewskim (RAL Pozna?). Wyst?pi?y 103 pary.

W sierpniu rozgrywano w Lyonie we Francji Transnational Teams (nieoficjalne Mistrzostwa ?wiata Dru?yn). Dru?yna ZIMMERMANN w kt?rej sk?adzie wyst?powa? Krzysztof Martens (TZBS Kalisz) oraz Pierre Zimmermann, Franck Multon, Geir Helgemo (wszyscy reprezentuj? Monaco), a tak?e W?osi Lorenzo Lauria i Alfredo Versace zaj??a 4 miejsce przegrywaj?c mecz p??fina?owy 70:76 z chi?sk? dru?yn? JINSHUO (w jej sk?adzie wyst?pili Polacy Jacek Kalita i Micha? Nowosadzki) oraz mecz o br?zowy medal 42:102 z teamem wielonarodowym PERCY. Zwyci??y?a polska dru?yna Mazurkiewicz (Krzysztof Jassem, Marcin Mazurkiewicz, Piotr Gawry? i Micha? Klukowski) wygrywaj?c fina? z dru?yn? JINSHUO 89:79. Wyst?pi?o 112 dru?yn.

Pod koniec sierpnia podczas Grand Prix Warszawy rozegrane zosta?y turnieje kongresowe.
W V turnieju 7 miejsce z wynikiem 59,07% zaj?li Piotr Ilczuk (TZBS Kalisz) wraz Maciejem D?browskim (z Warszawy) na wyst?puj?cych 340 par.
W VI turnieju kongresowym 4 miejsce zaj?li Jaros?aw Cie?lak (TZBS Kalisz) i Mariusz Kra?nicki (z ?odzi) 64,36%, natomiast 5 miejsce Igor Grzejdziak (Synergia Lublin) i Piotr Ilczuk (TZBS Kalisz) 61,76%. Wyst?pi?y 153 pary.

Wrzesie? 2017
Podczas Festiwalu bryd?owego w Wilnie w turnieju team?w 3 miejsce zaj??a dru?yna May w sk?adzie May Sakr (USA), Krzysztof Martens, Jaros?aw Cie?lak, Dominik Filipowicz (wszyscy s? cz?onkami TZBS Kalisz) oraz Micha? Kwiecie? (Nixdorf Cracovia). Zwyci??y?a ameryka?ska dru?yna Milner, natomiast 2 miejsce przypad?o Polakom w teamie A.J. Diament. Uczestniczy?y 44 dru?yny.

Pa?dziernik 2017
W Kaliszu zako?czono cykl turniej?w bryd?owych w sezonie 2016/17. W klasyfikacji d?ugofalowej open wszystkie miejsca na podium przypad?y Kaliszanom. Zwyci??y? Przymys?aw Machowczyk wyprzedzaj?c Piotr Koby?k? i Ryszarda Olenderka. W klasyfikacji d?ugofalowej 1,5-2,5 WK na podium znale?li si? mieszkaniec Turku Krzysztof Wiesio?ek przed Kaliszanami Jerzym Brusiem i Henrykiem Wielguckim. W klasyfikacji amator?w do 1WK pierwsze miejsce przypad?o Krzysztofowi Domanowi z Kalisza, drugie miejsce zaj?? Henryk Urba?ski z Opat?wka natomiast 3 miejsce zaj?li wsp?lnie Kaliszanie Roman Wiertelak i Wojciech Wolny.

Informacje o sukcesach zawodnik?w reprezentuj?cych Kalisz 04-06.2017

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:32

Kwiecie?

I Turniej par w Starachowicach V miejsce Jacek Le?niczak (KART-EL Gorz?w Wlkp.) ? Piotr Walczak (Consus Kalisz) 59,08% (wyst?pi?y 72 pary)
V Turniej par w Starachowicach IV miejsce J.Le?niczak ? P.Walczak 63.50% (wyst?pi?y 82 pary)
Nadmieni? nale?y, ?e J.Le?niczak jest rodowitym Kaliszaninem, kt?ry od wielu lat mieszka w Niemczech.

Palace Cup 2017 ? mi?dzynarodowy mityng rozgrywany w Pa?acu Prymasowskim w Warszawie w kt?rym mog?y uczestniczy? jedynie zaproszone pary i dru?yny.
W turnieju team?w wyst?pi?o 10 dru?yn, w kt?rych wyst?powali zawodnicy z Hiszpanii, W?och, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Litwy, USA, Francji i Polski. Zwyci??y?a dru?yna ?Ingielewicz? w kt?rej sk?adzie wyst?pili Polacy z fundacji bryd?owej Bridge24.pl. W tym presti?owym turnieju V miejsce przypad?o dru?ynie Sakr w kt?rej sk?adzie wyst?pili: May Sakr (Amerykanka liba?skiego pochodzenia), Jacek Pszczo?a (Polak aktualnie reprezentuj?cy USA), oraz Krzysztof Martens, Jaros?aw Cie?lak i Dominik Filipowicz (wszyscy zwi?zani z kalisk? dru?yn? Consus).
W ramach mityngu rozgrywany by? turniej par PRO-AM gdzie z za?o?enia wyst?powali amator wraz z zawodowcem (amator musia? wykupi? miejsce w tym turnieju przekazuj?c ustalon? kwot? na cel charytatywny). I miejsce na 32 wyst?puj?ce pary uzyskali z wynikiem 65,37% Andrzej Byzdra i Marek Witek. Wyprzedzili oni pary z kaliszanami w sk?adzie Dariusz Bogucki z D.Filipowiczem 63,15% oraz Aleksander Bobko (Sekretarz stanu w MNiSW) z J.Cie?lakiem 60,37%.
Rozegrano r?wnie? turniej par liczony na punkty meczowe. Zwyci??yli Przemys?aw Zawada wraz z Wojciechem Strzemeckim 192,5 pkt (obaj Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin) przed Jackiem Kalit? (Bridge24.pl) i D.Filipowiczem 187,54 pkt. Przewaga obu tych par nad pozosta?ymi uczestnikami by?a tak du?a, ?e gra?y one na siebie na pierwszym stole w dw?ch ostatnich rundach i po dramatycznej walce rozstrzygn??y losy zwyci?stwa. Trzecia para straci?a do drugiego miejsca oko?o 16 pkt. Wyst?pi?o 27 par.

Mityng ??dzki
Turniej Zapoznawczy na maxy zwyci??yli P.Walczak i Piotr ?ak (obaj Consus Kalisz) 61,28% (20 par),
OTP im. Jana Moszy?skiego I miejsce Jerzy Ronke (Sp?jnia Consus Kalisz) i P.?ak 66,54%. VII miejsce w tym turnieju przypad?o J.Cie?lak i D.Filipowicz 59,86% (wyst?pi?y 125 pary).

Maj

Na prze?omie kwietnia i maja odby?y si? w Warszawie Mistrzostwa Polski Par Mikstowych oraz Mistrzostwa Polski Par Open. Dzi?ki wsparciu Urz?du Miejskiego w Kaliszu (Wydzia?u Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki) Kalisz reprezentowali w mistrzostwach zawodnicy dru?yny Consus.
W mikstach do ?cis?ego fina?u awansowali Honorata Sobolewska (Inter Block Warszawa) i Piotr Walczak (Consus Kalisz) ale uplasowali si? w ?rodku stawki.
W finale mistrzostw open w kt?rym wyst?pi?y tylko 24 najlepsze duety, uczestniczy?y 3 kaliskie pary: Piotr Walczak – Piotr Ilczuk, Janusz Makaruk – Pawe? Niedzielski i Jaros?aw Cie?lak – Dominik Filipowicz. Pomimo obiecuj?cego pocz?tku fina?u, pary te uko?czy?y zawody w ?rodku stawki.

Turniej par w Bydgoszczy wygrali Marek Witek (Carlo Bossi Parfumes Nisko) i Piotr Walczak 64.01% (wyst?pi?o 58 par)

Na Cyprze w miejscowo?ci Limmasol rozegrano Festiwal Bryd?owy. W 3 dniowym turnieju par kaliszanin D.Filipowicz w parze z Libank? Adele Hanna zaj?? 4 miejsce z wynikiem 57,9%. Do 3 miejsca zabrak?o tylko 0,05%.
W 2 dniowym turnieju team?w rozegranym w ramach festiwalu wygra?a dru?yna HaWa w sk?adzie Wafa Haddad (Liban), Jerry Stamatov (Bu?garia), A.Hanna i D.Filipowicz z wynikiem 110 pkt. Drugie miejsce przypad?o dru?ynie Martens w sk?adzie K.Martens (Polska) Salim Traboulsi, Youmna Ramadan, Rita Ghosn i Faten Farhat (wszyscy reprezentuj?cy Liban) kt?ra nagra?a 76 pkt.

B??kitna Wst?ga Odry ODRY 2017;
II Mityngowy turniej par IX miejsce Piotr Walczak ? Piotr Ilczuk (Consus Kalisz) 57,19% (wyst?pi?y 73 pary)
III Mityngowy turniej par III miejsce Zdzislaw Beling ? Janusz Makaruk (obaj Sp?jnia Consus Kalisz) 59,89% (wyst?pi?o 58 par)

Czerwiec 17

Kaliszanin P.Walczak wyst?puj?cy w dru?ynie senior?w PA?ASZ przedar? si? przez sito eliminacyjne i awansowa? do fina?u Kadry Narodowej Senior?w w kt?rym to pretendent spotyka? si? z dotychczasow? Reprezentacj? Polski.
Po rozegraniu trwaj?cego 3 dni 144 rozdaniowego maratonu, reprezentacja zwyci??y?a pretendenta wynikiem 357:297 IMP.

4 marca 2016

Ekstraklasa bryd?owa sezon 2015/16

Category: Bez kategorii — Dominik @ 17:27
W Dru?ynowych Mistrzostwach Polski w sezonie 2015/16 w ekstraklasie bryd?owej zako?czy?a si? runda eliminacyjna po kt?rej wy?oniono 8 dru?yn maj?cych szanse na wywalczenie medalu oraz 8 walcz?cych o utrzymanie. Kaliska dru?yna Consus Kalisz zaprezentowa?a si? bardzo dobrze zdobywaj?c 168,17 VP i zajmuj?c po round robin 2 miejsce ust?puj?c jedynie warszawskiej dru?ynie Bridge24.pl (209,68 VP). Pierwsz? czw?rk? tworz? jeszcze dru?yny AZS Wratislavia I z Wroc?awia (167,65 VP) oraz Konkret Che?mno (167,06 VP). Kaliszanie walk? o bezpo?redni awans do p??fina?u stoczyli z dru?yn? z Che?mna w sk?adzie kt?rej wyst?puj? m.in. aktualni dru?ynowi mistrzowie ?wiata M.Mazurkiewicz, J.Kalita i M.Nowosadzki oraz byli reprezentanci Polski i wielkokrotni medali?ci imprez mistrzowskich K.Buras i G.Narkiewicz.
Niestety mecz ten zako?czy? si? wysok? pora?k? Kaliszan.
Teraz o wej?cie do p??fina??w dru?yna Consus b?dzie walczy?a w repasa?u z dru?yn? Latteria Tinis-Steinpol I Rzepin.
http://www.pzbs.pl/wyniki/liga/liga2015-16/ekstraklasa/eks1516tabela.html

Zimowe Mistrzostwa Europy Team?w

Category: Bez kategorii — Dominik @ 17:18

W imprezie uczestniczy?o 51 team?w w tym silna obsada z Polski: Connector, Bridge24B, AJ Diament i Poland, oraz teamy z Polakami w sk?adzie: Mahaffey (polsko-francuski), Era (litewsko-izraelsko-holendersko-polski), Vytas (litewsko-w?osko-polski) i Zimmermann (reprezentanci Monaco oraz polscy zawodnicy dru?yny Consus Kalisz Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz).

Mistrzostwa sk?ada?y si? z 3-dniowej fazy kwalifikacji, rozgrywanej systemem Swiss, po kt?rej wy?oniono najlepsz? ?16? dru?yn walcz?cych nast?pnie systemem pucharowym. Do dalszej fazy awansowa?y m.in. dru?yny: Era (1. miejsce), Zimmermann (3. miejsce), Mahaffey (6. miejsce), Vytas (8. miejsce) i Connector (14. miejsce, pozna?ska dru?yna wyst?puj?ca w tym samym sk?adzie, w kt?rym gra w polskiej lidze). Pozosta?e teamy, kt?rym nie uda?o si? zakwalifikowa? uczestniczy?y w FMB BAM Trophy? – turnieju „pocieszenia” rozgrywanym systemem board a match, w kt?rym opr?cz punkt?w mistrzowskich by?y r?wnie? do zdobycia medale i nagrody pieni??ne.

Czterodniowe zmagania zako?czy?y si? zwyci?stwem teamu Zimmermann (Dominik Filipowicz, Tor Helness, Geir Helgemo, Franck Multon, Krzysztof Martens i Pierre Zimmenmann). Dru?yny Connector i Mahaffey przegra?y w pierwszej fazie, natomiast teamy litewskie z Polakami w sk?adzie przegra?y w ?wier?finale. Przegrani do??czali do fina?u turnieju FMB BAM. W finale faworyzowana dru?yna gospodarzy zmierzy?a si? z angielsk? dru?yn? Black. Walka by?a zaci?ta i na 5 rozda? do ko?ca przewaga dru?yny z Monaco wynosi?a tylko 5 imp?w. W kolejnych rozdaniach zosta?a ona powi?kszona i fina? zako?czy? si? wynikiem 131:109. Najni?sze miejsce na podium przypad?o turecko-w?oskiej dru?ynie Assael. Jeden z faworyt?w do ko?cowego zwyci?stwa dru?yna Lavazza po przegraniu p??fina?owego meczu z teamem Black 84:107 zako?czy?a udzia? w mistrzostwach i podda?a mecz o br?zowy medal.

W turnieju FMB BAM zwyci??y?a z wynikiem 112,8 pkt dru?yna Era w sk?adzie Erikas Vainikonis, Andrei Arlovich (Litwini), Sjoert Brink, Bas Drijver (Holendrzy), Ron Pachtman (Izraelczyk) i kapitan Piotr Zatorski (Polak). Drugie miejsce przypad?o holenderskiej druzynie NETHERLANDS BLUE (108,4 pkt) natomiast trzecie tureckiemu teamowi NONAME TUR (106,1 pkt).

25 listopada 2015

Zjazd ekstraklasy 2015/16 i Patton de Monaco

Category: Bez kategorii — Dominik @ 13:23

W ekstraklasie bryd?owej we Wroc?awiu odby? si? pierwszy zjazd Dru?ynowych Mistrzostw Polski w sezonie 2015/16. Dru?yna Consus Kalisz zaprezentowa?a si? dobrze i na p??metku fazy zasadniczej notuje 5 miejsce na 16 dru?yn.

Prowadzi warszawska dru?yna Bridge24.pl przed AZS Wratislavia I z Wroc?awia. Wynik kaliszan jest cenny poniewa? w systemie rozgrywek ka?dy z ka?dym Consus ma ju? za sob? pojedynki z oboma liderami zako?czone pora?k? i zwyci?stwem.

http://www.pzbs.pl/wyniki/liga/liga2015-16/ekstraklasa/eks1516leaderb.html

 

W Monte Carlo odby? si? turniej team?w ?Patton de Monaco?

W?r?d 48 dru?yn wyst?pi? team SAKR w sk?adzie May Sakr (Liban) oraz Krzysztof Martens, Jaros?aw Cie?lak, Dominik Filipowicz (reprezentanci Consus Kalisz). Dwudniowa rywalizacja wy?oni?a 8 najlepszych dru?yn, kt?re nast?pnie rozegra?y mecze systemem pucharowych. Poniewa? team SAKR zaj?? po round-robin 2 miejsce minimalnie ust?puj?c tylko dru?ynie Lavazza (Maria Teresa Lavazza, Norberto Bocchi, Dennis Bilde, Massimiliano Di Franco, Giorgio Duboin, Agustin Madala) m?g? wybra? przeciwnika. Wyb?r pad? na du?sko-holenderski team SMOKING GUNS w sk?adzie kt?rego wyst?puje gwiazda rozgrywek pokerowych Gus Hansen. Po pokonaniu tej przeszkody Sakr w p??finale rozgrywek musia? zmierzy? si? z teamem K1 w sk?ad kt?rego wchodzili reprezentanci Bu?garii. Po zaci?tym pojedynku liba?sko-kaliska dru?yna zwyci??y?a 4 impami i awansowa?a do fina?u. Musia?a w nim stawi? czo?a faworyzowanej dru?ynie w?a?cicielki ?wiatowego imperium kawowego Lavazza. Mecz fina?owy nieoczekiwanie przebiega? pod dyktando dru?yny Sakr i zako?czy? si? jej zwyci?stwem 46:16 imp?w. Na najni?szym stopniu podium stan?? team Ireland (Mark Moran, Rory Boland, Tom Hanlon, Hugh McGann, John Carroll, Barton Grainne) stanowi?cy aktualn? reprezentacj? Irlandii.