30 maja 2015

Mi?dzynarodowa Mistrzowska Maj?wka 2015

Category: Bez kategorii — Dominik @ 17:55
W dniach 29.04-03.05.15 w Warszawie odby?y si? Mi?dzynarodowa Mistrzowska Maj?wka w bryd?u sportowym w ramach kt?rej rozegrano Mistrzostwa Polski Par Mikstowych, Par Open oraz Senior?w.
W Mistrzostwach Polski Par Mikstowych ?wier?fina?y wygra?a para Katarzyna Dufrat (Petroactiv Piast Skawina) wraz z Dominikiem Filipowiczem (Consus Kalisz). Wyprzedzili par? Cathy Ba?dysz (Bridge24.pl) i Andrzeja Jaszczaka (SILESIA I Gliwice). Po zako?czeniu p??fina??w nast?pi?o odwr?cenie kolejno?ci na pierwszych dw?ch miejscach. W finale najlepsza okaza?a si? para Natalia Sakowska i Piotr Butryn (AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa) osi?gaj?c wynik 477,57 pkt. Srebrny medal przypad? parze Katarzyna Dufrat i Dominik Filipowicz, natomiast na najni?szym stopniu podium stan??a para Iwona Czajka (SKS Mazovia Warszawa) i Leszek Sztyrak (SIWIK HOLIDAY BT MR?GOWO) 463,34 pkt. W ca?ych mistrzostwach rozegrano 120 rozda? a r??nica mi?dzy z?otymi a srebrnymi medalistami by?a najmniejsza w historii tej imprezy. Jedna karta inaczej zagrana w dowolnym rozdaniu mog?a zadecydowa? o innej kolejno?ci na podium. Para Dufrat-Filipowicz ostatnie 30 rozda? rozegra?a b?d?c transmitowana na ?ywo na youtube i w tym czasie tylko w trakcie 4 rozda? nie byli na prowadzeniu ? mi?dzy 11 i 12 oraz mi?dzy 29 i ostatnim rozdaniem turnieju gdzie w bezpo?rednim pojedynku z Sakowsk? i Butrynem przegrali t? konfrontacj? niewielk? r??nic? punkt?w.
W Mistrzostwach Polski Par Open na 101 dopuszczonych par, kaliszanie z Consusa mieli kilku przedstawicieli: pary Janusz Makaruk i Pawe? Niedzielski, Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz oraz w zestawieniach z partnerami spoza dru?yny Piotr Ilczuk z Adamem Suwikiem (SPS CONSTRUCTION KIELCE), Piotr Walczak z Cezarym Serkiem (CONNECTOR Pozna?), Rados?aw Szczepa?ski z Monik? Sautaux (Singleton Krak?w), Tomasz Winciorek z Jackiem Turczynowiczem (Rezydencja Szelig?wka Bridge Team) oraz Grzegorz Lewaciak wraz z Paw?em Zubielem (CKM ??d?). Z regionu kaliskiego i okolic wyst?pi?a jeszcze para Andrzej Aleksandrzak i Artur W?jcik (obaj reprezentuj? dru?yn? UKB KLEKS Szamotu?y).
P??fina?y wygra?a para Makaruk-Niedzielski i opr?cz nich do ?cis?ego 24 parowego fina?u dostali si? tylko Martens-Filipowicz oraz Aleksandrzak-W?jcik.
Ostatecznie po zako?czeniu fina?u zawodnicy Consusa Makaruk-Niedzielski zaj?li 6 miejsce (53,8%), Martens-Filipowicz 14 miejsce (48,02%) a Aleksandrzak-W?jcik 9 miejce (51,12%).
Mistrzami Polski Par w kategorii open zostali Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko i Piotr Ko?uda ( 56%, obaj z Warszawy), srebrny medal przypad? Piotrowi Tuszy?skiemu i Ryszardowi Sakowiczowi (54.96%, LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin) a br?z Mariuszowi Kowalskiemu i Dariuszowi Koproniowi (54.96%, HOTEL SENATOR STARACHOWICE). Tu r?wnie? o kolejno?ci na dw?ch najni?szych stopniach podium decydowa?a niemal ?fotokom?rka?.