Historia druzyny Consus

Dru?yna bryd?owa Consus Kalisz wywodzi si? z sekcji bryd?a sportowego RTS Widzew kt?ra powsta?a w 1972 r. W latach 70 i 80 dru?yna wyst?powa?a w I i II lidze. Od pocz?tku lat 90 zesp?? w r??nym sk?adzie wyst?puje w I lidze. W sk?ad dru?yny Consus Kalisz i Consus Carbon Kalisz wchodz?:

 1. Piotr ?ak (dzia?acz i polityk, reprezentant Polski oraz medalista imprez mistrzowskich w Polsce i zagranic?)
 2. Jerzy Zaremba (wielokrotny reprezentant Polski oraz medalista imprez mistrzowskich w Polsce i zagranic?)
 3. Pawe? Niedzielski (medalista imprez mistrzowskich w Polsce)
 4. Janusz Makaruk (medalista imprez mistrzowskich w Polsce)
 5. Zdzis?aw Beling (od kilkunastu lat regularnie graj?cy w Polsce w I lidze)
 6. Grzegorz Lewaciak (od kilkunastu lat regularnie graj?cy w Polsce w I lidze)
 7. Piotr Walczak (od kilkunastu lat regularnie graj?cy w Polsce w I lidze, wielokrotny medalista imprez mistrzowskich w Polsce, aktualny selekcjoner reprezentacji Polski i cz?onek Zarz?du Polskiego Zwi?zku Bryd?a Sportowego)
 8. Jaros?aw Cie?lak (Mistrz Europy Par, medalista imprez mistrzowskich w Polsce)
 9. Dominik Filipowicz (medalista imprez mistrzowskich w Polsce)
 10. Krzysztof Martens (wielokrotny reprezentant Polski oraz medalista imprez mistrzowskich w?Polsce i zagranic?)
 11. Leszek Majda?ski (medalista imprez mistrzowskich w Polsce)
 12. Marian Kupnicki (medalista imprez mistrzowskich w Polsce)
 13. Jan Zadroga ( medalista imprez mistrzowskich w Polsce)
 14. Jan Moszy?ski (Mistrz Europy Par, medalista imprez mistrzowskich w Polsce)
 15. Piotr Ilczuk (medalista imprez mistrzowskich w Polsce)
 16. Jan Moszy?ski (by?y Mistrz Europy Par, medalista imprez mistrzowskich w Polsce)
 17. W?odzimierz Jakowicki (od kilkunastu lat zwi?zany z dru?yn? Consus)
 18. Jerzy Olczyk (od kilku lat zwi?zany z dru?yn? Consus)

W sk?adzie tym znajduj? si? wielokrotni medali?ci mistrzostw ?wiata i europy. W sumie zawodnicy Ci zdobyli kilkadziesi?t medali mistrzostw Polski w r??nych konkurencjach np. teamy, pary, miksty i dru?ynowe.

Od pi?ciu lat dzi?ki staraniom miejscowych dzia?aczy dru?yna reprezentuje Kalisz. Dzi?ki? hojnemu sponsorowi ? firmie Consus zesp?? mia? szans? m.in. zajmowa? czo?owe lokaty na wielu imprezach w kraju i zagranic?. Do najcenniejszych sukces?w dru?yny nale?? zwyci?stwa w parach i w teamach w Izraelu i Australii oraz Dru?ynowe Mistrzostwo oraz Wice Mistrzostwo Polski. Zawodnicy Consus Kalisz reprezentowali r?wnie? kraj na Mistrzostwach Europy w San Remo w 2009 r. gdzie K.?Martens graj?c z partnerem K.?Jassemem z AZS Wroc?aw zdoby? srebny medal, oraz kolejny srebrny medal na Olimpiadzie Sport?w Umys?owych w Lille w 2012 r. zdobyli P.?ak, J.Zaremba, K.Buras, G.Narkiewicz i P.Walczak (NPC).