18 marca 2015

BESKIDZKI KONGRES

Category: Bez kategorii — Dominik @ 09:46

W dniach 13-15 lutego w Szczyrku odby? si? Kongres Bryd?owy ?Beskidzki Szlem?, w kt?rym reprezentanci klubu Consusu Kalisz zajmowali wysokie lokaty. Jednocze?nie w tym samym czasie rozegrano V Mistrzostwa Polski ?rodowisk Ubezpieczeniowych w bryd?u.

I Kongresowy Turniej, w kt?rym uczestniczy?y 52 pary, wygrali z wynikiem 62,29% Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz, reprezentuj?cy Consus Kalisz, wyprzedaj?c Piotra Tuszy?skiego i Waldemara Sroczy?skiego (Latteria Tinis-Steinpol I Rzepin, 61,75%) oraz Stanis?awa Go??biowskiego i Adama ?mudzi?skiego (KS AZS Politechnika I Wroc?aw, 61,06%).

III Kongresowy Turniej Par by? jednocze?nie eliminacj? do cyklu Grand Prix Polski Par. Na 175 startuj?cych ekip pierwsze miejsce zaj?li Bartosz Chmurski i Piotr Tuczy?ski (Bridge24.pl, 63,82%). Druga lokata przypad?a w udziale Cathy Ba?dysz (Bridge24.pl), graj?cej wraz z Piotrem Walczakiem (Consus Carbon Kalisz, 62,90%), a trzecia ?ukaszowi Brede (Konstanta Bielsko-Bia?a) i Piotrowi Nawrockiemu (AZS UW Technikum Warszawa, 61,32%). W klasyfikacji kongresowej Piotr Walczak zaj?? miejsce 5-6, jednocze?nie wygrywaj?c konkurencj? w kategorii senior?w.