25 listopada 2015

Polacy Dru?ynowymi Mistrzami ?wiata 2015

Category: Bez kategorii — Dominik @ 13:10

Polscy bryd?y?ci, prowadzeni przez kapitana Piotra Walczaka z Kalisza, zdobyli z?ote medale 42. Dru?ynowych Mistrzostw ?wiata. W turnieju Bermuda Bowl, kt?ry odby? si? w dniach 26 wrze?nia-10 pa?dziernika w indyjskim Madrasie, bia?o-czerwoni po raz pierwszy w historii si?gn?li po tytu? mistrzowski.

Emocji w ca?ych rozgrywkach nie zabrak?o, ale najwi?ksze towarzyszy?y potyczkom w strefie medalowej. W p??finale Polacy zmierzyli si? z Anglikami. Wygrali po dramatycznym meczu 207:205. W finale przez trzy dni toczyli pasjonuj?cy b?j ze Szwedami. Na pi?? rozda? przed ko?cem prowadzili jeszcze Skandynawowie. Ostatnie partie nale?a?y ju? do bia?o-czerwonych, kt?rzy ostatecznie zwyci??yli 308:293.

W finale polska reprezentacja zrewan?owa?a si? Szwedom, z kt?rymi przegra?a w 2012 roku w Lille na olimpiadzie sport?w umys?owych. Zwyci?stwo w Bermuda Bowl to pierwszy taki sukces Polak?w w ponad 60-letniej historii turnieju. Wcze?niej w finale Polacy rywalizowali tylko raz, przegrywaj?c w 1991 roku w Jokohamie walk? o z?oty medal z Islandi?.

W teamie z?otych medalist?w M? zagrali Piotr Gawry?, Micha? Klukowski (obaj AZS Politechnika Wroc?awska), Krzysztof Jassem, Marcin Mazurkiewicz, Jacek Kalita i Micha? Nowosadzki (wszyscy Konkret Che?mno).

W rywalizacji senior?w, czyli zawodnik?w powy?ej 60. roku ?ycia, polska ekipa zaj??a w Madrasie trzecie miejsce, natomiast w turnieju pa? Polki by?y dziewi?te. By? te? inny mi?y kaliski akcent. Krzysztof Martens z klubu Consus triumfowa? w turnieju team?w transnationals M? (turniej dla ekip, kt?re nie zakwalifikowa?y si? do M? lub odpad?y po rundzie zasadniczej).