25 listopada 2015

Zjazd ekstraklasy 2015/16 i Patton de Monaco

Category: Bez kategorii — Dominik @ 13:23

W ekstraklasie bryd?owej we Wroc?awiu odby? si? pierwszy zjazd Dru?ynowych Mistrzostw Polski w sezonie 2015/16. Dru?yna Consus Kalisz zaprezentowa?a si? dobrze i na p??metku fazy zasadniczej notuje 5 miejsce na 16 dru?yn.

Prowadzi warszawska dru?yna Bridge24.pl przed AZS Wratislavia I z Wroc?awia. Wynik kaliszan jest cenny poniewa? w systemie rozgrywek ka?dy z ka?dym Consus ma ju? za sob? pojedynki z oboma liderami zako?czone pora?k? i zwyci?stwem.

http://www.pzbs.pl/wyniki/liga/liga2015-16/ekstraklasa/eks1516leaderb.html

 

W Monte Carlo odby? si? turniej team?w ?Patton de Monaco?

W?r?d 48 dru?yn wyst?pi? team SAKR w sk?adzie May Sakr (Liban) oraz Krzysztof Martens, Jaros?aw Cie?lak, Dominik Filipowicz (reprezentanci Consus Kalisz). Dwudniowa rywalizacja wy?oni?a 8 najlepszych dru?yn, kt?re nast?pnie rozegra?y mecze systemem pucharowych. Poniewa? team SAKR zaj?? po round-robin 2 miejsce minimalnie ust?puj?c tylko dru?ynie Lavazza (Maria Teresa Lavazza, Norberto Bocchi, Dennis Bilde, Massimiliano Di Franco, Giorgio Duboin, Agustin Madala) m?g? wybra? przeciwnika. Wyb?r pad? na du?sko-holenderski team SMOKING GUNS w sk?adzie kt?rego wyst?puje gwiazda rozgrywek pokerowych Gus Hansen. Po pokonaniu tej przeszkody Sakr w p??finale rozgrywek musia? zmierzy? si? z teamem K1 w sk?ad kt?rego wchodzili reprezentanci Bu?garii. Po zaci?tym pojedynku liba?sko-kaliska dru?yna zwyci??y?a 4 impami i awansowa?a do fina?u. Musia?a w nim stawi? czo?a faworyzowanej dru?ynie w?a?cicielki ?wiatowego imperium kawowego Lavazza. Mecz fina?owy nieoczekiwanie przebiega? pod dyktando dru?yny Sakr i zako?czy? si? jej zwyci?stwem 46:16 imp?w. Na najni?szym stopniu podium stan?? team Ireland (Mark Moran, Rory Boland, Tom Hanlon, Hugh McGann, John Carroll, Barton Grainne) stanowi?cy aktualn? reprezentacj? Irlandii.