18 marca 2015

CONSUSY W FAZIE PLAY-OFF EKSTRAKLASY

Category: Bez kategorii — Dominik @ 09:43

W dniach 2-4 stycznia odby? si? drugi zjazd ekstraklasy bryd?owej, tzw. fazy „ka?dy z ka?dym”. Obie kaliskie dru?yny – Consus Kalisz oraz Consus Carbon Kalisz wypad?y w niej bardzo dobrze.

Consus Kalisz zaj?? wysokie czwarte miejsce, natomiast Consus Carbon Kalisz wywalczy? ?sm? lokat?, wyprzedzaj?c br?zowych medalist?w z zesz?ego roku – warszawsk? dru?yn? Bridge24.pl. Wszystko rozstrzyga?o si? w ostatniej kolejce spotka?, w kt?rej obie kaliskie ekipy wygra?y wysoko swoje spotkania, a r??nica mi?dzy czwartym i ?smym zespo?em wynios?a tylko 3 VP.

Po zako?czeniu tej fazy cztery czo?owe zespo?y graj? pierwszy z czwartym oraz drugi z trzecim o bezpo?redni awans do p??fina?u Dru?ynowych Mistrzostw Polski. Zespo?y z miejsc 5-8 r?wnie? powalcz? o mo?liwo?? awansu do strefy medalowej, natomiast pozosta?e osiem dru?yn rywalizowa? b?dzie o utrzymanie.

Sponsorzy ligowi si?gaj? nawet po uznanych zawodnik?w zagranicznych. W ubieg?ym sezonie w Bridge 24 wyst?powali arcymistrzowie w?oscy, w obecnym pozna?skim Ralu graj? reprezentanci Izraela oraz Litwy, a w AZS Wroc?aw reprezentanci Rosji. Kalisz jest jedynym miastem, reprezentowanym w ekstraklasie przez dwa zespo?y. Im wy?sza pozycja dru?yny po round-robin, tym bardziej uprzywilejowana sytuacj? przed dalsz? faz? play-off. To oznacza prawo wyboru przeciwnika oraz tzw. carry over, czyli kilka IMP-?w przewagi na starcie 72-rozdaniowego meczu.

Tabela ekstraklasy bryd?owej po round-robin

1. Connector Pozna? 197.49/914-594
2. KS AZS Politechnika I Wroc?aw196.74/932-632
3. Konkret Che?mno?? 183.34/799-580
4. Consusu Kalisz?? 169.48/812-700
5. RAL Pozna? 167.91/801-679
6. Siwik Holiday BT Mr?gowo 167.65/767-668
7. Andrzejki Gda?sk?? 166.9/727-643
8. Consus Carbon Kalisz? 166.28/771-677
9. Bridge24.pl??? 162.18/769-669
10. AZS UW TG Warsrzawa? 132.08/718-836
11. Silesia I Gliwice?? 126.99/725-887
12. KS Winkhaus Unia Leszno 118.86/626-814
13. Latteria Tinis-Steinpol Rzepin 118.27/604-814
14. KS Energetyk Jaworzno? 109.37/586-808
15. Wincor Nixdorf Cracovia 107.77/614-920
16. Konstanta Bielsko-Bia?a? 107.69/602-846