20 listopada 2013

Mistrzostwa ?wiata na Bali

Category: Bez kategorii — Dominik @ 19:27

Dwa br?zowe medale wywalczyli podczas Dru?ynowych Mistrzostw ?wiata, rozegranych na indonezyjskiej wyspie Bali, polscy bryd?y?ci. Niegraj?cym kapitanem naszej ekipy, rywalizuj?cej w kategorii open, by? kaliszanin Piotr Walczak. Po raz pierwszy w d?ugoletniej historii tych zmaga? Polacy awansowali we wszystkich kategoriach do ?wier?fina??w.

W indonezyjskiej kurorcie Nusa Dua bia?o-czerwoni radzili sobie znakomicie. W kategorii open awansowali do ?wier?fina?u, w kt?rym zdecydowanie pokonali Holendr?w (242:116,3). Gorzej by?o w spotkaniu p??fina?owym, a ulegli w nim przysz?ym dru?ynowym mistrzom ?wiata W?ochom (79:201). Wyr?wnany mecz, decyduj?cy o trzecim miejscu, zako?czy? si? sukcesem polskich bryd?yst?w i ich zwyci?stwem 146,7:142. W finale W?osi pokonali oni ekip? Monako 210:126 kt?rej kapitanem by? Krzysztof Martens na co dzie? zawodnik kaliskiego Consusa.Br?zowymi medalistami zostali r?wnie? nasi seniorzy. W ?wier?finale wygrali z Belgami (236:163), nast?pnie musieli uzna? wy?szo?? drugiej dru?yny USA (178:247), a w walce o miejsce na podium pokonali Francuz?w (130:80).

Na miejscach 6 w turnieju kobiet uko?czy?y zmagania polskie bryd?ystki. W ?wier?finale Otwartych Mistrzostw ?wiata Team?w znale?li si? r?wnie? zawodnicy dru?yny Polish Students, ale przegrali z przysz?ymi triumfatorami z ameryka?skiego zespo?u Gordon, w kt?rym wyst?powa? Polak, d?ugoletni reprezentant naszego kraju – Jacek Pszczo?a. W turnieju tym startowa?a tak?e dru?yna kaliskiego Consus Red Poland, zajmuj?c ostatecznie 48. miejsce. W jej sk?adzie znale?li si? Piotr ?ak, Jerzy Zaremba, Dominik Filipowicz, Janusz Makaruk, Pawe? Niedzielski oraz Jaros?aw Cie?lak. Na zako?czenie Mistrzostw na Bali odby? si? jeszcze turniej par o puchar Nusa Dua Cup. Na 108 rywalizuj?cych duet?w po zaci?tej rywalizacji w kt?rej ka?de rozdanie mog?o decydowa? o podziale miejsc na podium, 2 miejsce przypad?o Polakom Rafa?owi Jagniewskiemu i Wojciechowi Gaw?owi a 5 kaliszanom Jaros?awowi Cie?lakowi i Dominikowi Filipowiczowi.

Indonezyjski championat zako?czy? si? du?ym sukcesem polskich bryd?yst?w, kt?rzy pokazali, ?e licz? si? w ?wiatowej stawce.