20 listopada 2013

Mistrzostwa Polski Pattonem oraz Grand Prix w Boles?awcu

Category: Bez kategorii — Dominik @ 19:28
W dniach 4-6.10.2013 w ramach BOLES?AWIECKIEJ TRZYDNI?WKI BRYD?A SPORTOWEGO odby?y si? Mistrzostwa Polski Team?w systemem Pattona oraz turniej par zaliczany do Budimex Grand Prix Polski Par.
W obu wydarzeniach z bardzo dobrej strony pokazali si? kaliscy zawodnicy z Consusu. W Mistrzostwach Polski Team?w systemem Pattona srebrny medal ze strat? 1 punktu do zwyci?scy zdoby?a dru?yna Consus+ w sk?adzie Piotr Walczak, Piotr Ilczuk, Jan Moszy?ski (wszyscy reprezentuj?cy dru?yn? ligow? Consus Carbon Kalisz) wspomagani przez Cathy Ba?dysz (z okr?gu wielkopolskiego) Andrzeja Pawlaka (Latteria Rzepin) oraz Pawe? Boruta (z okr?gu lubuskiego). Zwyci??y? z wynikiem 146 pkt team ZAWADA w sk?adzie M.Pietraszek, W.Strzemecki, P.Zawada (wszyscy z Elektromonta?u Rzesz?w) oraz L.Brede (z okr?gu ?l?skiego). Najni?sze miejsce na podium przypad?o zawodnikom ?l?skiej dru?yny Energetyk. W Mistrzostwach Polski udzia? wzi??y 44 teamy.
Natomiast w turnieju par z cyklu Grand Prix Polski na startuj?ce 193 duety pierwsze miejsce z wynikiem 64,67% przypad?o Krzysztofowi i Piotrowi Jassemom (ojcu i synowi). Pozosta?e miejsca na podium zaj?li zawodnicy Consusa. Srebro dla Leszka Majda?skiego i Mariana Kupnickiego natomiast br?z wywalczyli Jaros?aw Cie?lak i Dominik Filipowicz. Najbardziej nielubiane przez sportowc?w 4 miejsce zaj?li Krzysztof Martens (r?wnie? Consus Kalisz) graj?c z liba?skim zawodnikiem Massoun Ejjeh. Obsada Mistrzostwa Polski Team?w? oraz w turnieju Grand Prix Polski by?a mi?dzynarodowa bo poza wspomnianym wy?ej liba?skim zawodnikiem (prywatnie przyjacielem K.Martensa kt?ry przyjecha? do Polski wzi?? udzia? w obu imprezach na jego zaproszenie) uczestniczyli r?wnie? zawodnicy z Niemiec, Czech i Bia?orusi.