14 maja 2014

Consus w Tel Awiwie

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:05

Zaproszeni przez organizator?w zawodnicy Consus Kalisz po raz czwarty uczestniczyli w 48. Mi?dzynarodowym Izraelskim Festiwalu Bryd?owym, rozegranym w Tel Awiwie. Podobnie jak w poprzednich latach potwierdzili oni wysoki poziom polskiego bryd?a, zajmuj?c kilka wysokich lokat.

Consus wywalczy? trzecie miejsce w silnie obsadzonym turnieju team?w. Natomiast zawodnicy Consus Kalisz Jan Moszy?ski i Jaros?aw Cie?lak w turnieju na 300 startuj?cych par wygrali z wynikiem 60.60%. Pi?te miejsce: w tym turnieju przypad?o Cathy Ba?dysz (Bryd? 24 Warszawa) oraz Piotrowi Walczakowi (Consus Carbon Kalisz). Pozosta?e kaliskie pary awansowa?y do fina?u.

W turnieju mikstowym na 220 par Cathy Ba?dysz i Piotr Walczak zaj?li drugie miejsce z wynikiem 63%.