16 sierpnia 2013

Kongresy letnie Sopot i S?awa

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:30
Wysokie lokaty w 53. Mi?dzynarodowym Kongresie Ba?tyckim zaj?li bryd?y?ci kaliskiego klubu Consus. Plasowali si? oni w czo??wce klasyfikacji poszczeg?lnych turniej?w, jak i klasyfikacji kongresowej.

Kongres rozegrano w dniach 19-27 lipca w Sopocie. W III turnieju par czwarte miejsce w gronie 191 startuj?cych ekip z wynikiem 60,84% zaj?li Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz. Z kolei w IV turnieju, b?d?cym jednocze?nie eliminacj? BUDIMEX Grand Prix Polski Par, a? sze?ciu kaliskich zawodnik?w wywalczy?o miejsce w czo?owej dziesi?tce (startowa?o 267 duet?w). Zwyci??yli z wynikiem 65,49% Tomasz Winciorek (COMFORTSA-ASZ PWR IV Wroc?aw) wraz z Bartoszem Chmurskim (Consus Carbon Kalisz). Trzeci? pozycj? zaj?li Jacek Kalita i Micha? Nowosadzki (Consus Carbon), a pi?t? wspomniani wcze?niej Martens i Filipowicz. Para Kalita – Nowosadzki by?a te? druga w VI i pierwsza w IX kongresowym turnieju. W zmaganiach team?w o Tr?jz?b Neptuna na trzeciej lokacie uplasowali si? kaliszanie Jan Moszy?ski i Piotr Walczak, kt?rzy zagrali w teamie Mochu. W ko?cz?cym kongres Turnieju Par Mikstowych drugi by? Dominik Filipowicz w parze z Joann? Ma?eck? (SBS Polonia Nowy Tomy?l). Oboje jeszcze przed ostatnim rozdaniem liderowali rywalizacji. W klasyfikacji kongresowej trzecie miejsce zaj?? Dominik Filipowicz (1657 pkt), bezpo?rednio wyprzedzaj?c klubowych koleg?w z Consusa – Jacka Kalit? i Krzysztofa Martensa (odpowiednio 1645 i 1578 pkt). Dziesi?t? lokat? zaj?? przedstawiciel grodu nad Prosn?, Micha? Nowosadzki.

Tymczasem na pocz?tku lipca odby? si? Kongres Bryd?owy S?awa 2013, w ramach kt?rego zosta? rozegrany Turniej Team?w o Puchar Lata, jako eliminacja do Grand Prix Polski Team?w. Zwyci??y?a dru?yna Lew ??dzki, w kt?rej sk?adzie znale?li si? m.in. Grzegorz Lewaciak i Jerzy Ronke z Consusa. Drugie miejsce zaj??a ekipa pod nazw? Gawe? wspierana przez Piotra Ilczuka z kaliskiego klubu.