4 marca 2016

Zimowe Mistrzostwa Europy Team?w

Category: Bez kategorii — Dominik @ 17:18

W imprezie uczestniczy?o 51 team?w w tym silna obsada z Polski: Connector, Bridge24B, AJ Diament i Poland, oraz teamy z Polakami w sk?adzie: Mahaffey (polsko-francuski), Era (litewsko-izraelsko-holendersko-polski), Vytas (litewsko-w?osko-polski) i Zimmermann (reprezentanci Monaco oraz polscy zawodnicy dru?yny Consus Kalisz Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz).

Mistrzostwa sk?ada?y si? z 3-dniowej fazy kwalifikacji, rozgrywanej systemem Swiss, po kt?rej wy?oniono najlepsz? ?16? dru?yn walcz?cych nast?pnie systemem pucharowym. Do dalszej fazy awansowa?y m.in. dru?yny: Era (1. miejsce), Zimmermann (3. miejsce), Mahaffey (6. miejsce), Vytas (8. miejsce) i Connector (14. miejsce, pozna?ska dru?yna wyst?puj?ca w tym samym sk?adzie, w kt?rym gra w polskiej lidze). Pozosta?e teamy, kt?rym nie uda?o si? zakwalifikowa? uczestniczy?y w FMB BAM Trophy? – turnieju „pocieszenia” rozgrywanym systemem board a match, w kt?rym opr?cz punkt?w mistrzowskich by?y r?wnie? do zdobycia medale i nagrody pieni??ne.

Czterodniowe zmagania zako?czy?y si? zwyci?stwem teamu Zimmermann (Dominik Filipowicz, Tor Helness, Geir Helgemo, Franck Multon, Krzysztof Martens i Pierre Zimmenmann). Dru?yny Connector i Mahaffey przegra?y w pierwszej fazie, natomiast teamy litewskie z Polakami w sk?adzie przegra?y w ?wier?finale. Przegrani do??czali do fina?u turnieju FMB BAM. W finale faworyzowana dru?yna gospodarzy zmierzy?a si? z angielsk? dru?yn? Black. Walka by?a zaci?ta i na 5 rozda? do ko?ca przewaga dru?yny z Monaco wynosi?a tylko 5 imp?w. W kolejnych rozdaniach zosta?a ona powi?kszona i fina? zako?czy? si? wynikiem 131:109. Najni?sze miejsce na podium przypad?o turecko-w?oskiej dru?ynie Assael. Jeden z faworyt?w do ko?cowego zwyci?stwa dru?yna Lavazza po przegraniu p??fina?owego meczu z teamem Black 84:107 zako?czy?a udzia? w mistrzostwach i podda?a mecz o br?zowy medal.

W turnieju FMB BAM zwyci??y?a z wynikiem 112,8 pkt dru?yna Era w sk?adzie Erikas Vainikonis, Andrei Arlovich (Litwini), Sjoert Brink, Bas Drijver (Holendrzy), Ron Pachtman (Izraelczyk) i kapitan Piotr Zatorski (Polak). Drugie miejsce przypad?o holenderskiej druzynie NETHERLANDS BLUE (108,4 pkt) natomiast trzecie tureckiemu teamowi NONAME TUR (106,1 pkt).