30 maja 2015

Z wielkim ?alem zawiadamiamy o odej?ciu naszego przyjaciela, kolegi i cz?onka dru?yny Consus Janka Moszy?skiego

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:20

25 maja Janek przegra? nier?wn? walk? z chorob?.

??czymy si? w ?alu z rodzin? i wszystkimi blisko zwi?zanymi z „Mochem”.