Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 5x E K -3 500 100.00 0.00
4 3 3 S K +1 170 50.00 50.00
7 5 2 S 9 +1 140 0.00 100.00
8 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 5 S 7 = 600 75.00 25.00
4 3 3 N W = 600 75.00 25.00
7 5 3 N W -1 100 0.00 100.00
8 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 E Q -1 100 100.00 0.00
4 3 4x N A -1 100 50.00 50.00
6 2 2 E Q +1 140 0.00 100.00
8 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 2 E 2 +2 170 50.00 50.00
7 5 2 E 2 +2 170 50.00 50.00
4 3 2 E 2 +2 170 50.00 50.00
8 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 2 N A = 110 100.00 0.00
1 6 1 E A -1 50 50.00 50.00
7 3 3 N A -1 100 0.00 100.00
8 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 4 E 6 = 620 75.00 25.00
1 6 4 E 6 = 620 75.00 25.00
5 4 4 E 8 +1 650 0.00 100.00
8 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 3 E Q -3 300 100.00 0.00
5 4 4 E Q -2 200 50.00 50.00
1 6 4 E Q -1 100 0.00 100.00
8 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 3 E 2 -2 100 100.00 0.00
7 3 3 W 3 = 400 50.00 50.00
5 4 3 W 5 +1 430 0.00 100.00
8 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 4 S 3 -1 50 50.00 50.00
6 5 3 N 10 -1 50 50.00 50.00
1 4 6 N 2 -1 50 50.00 50.00
8 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 4 N 4 +1 650 100.00 0.00
2 7 4 N 4 = 620 25.00 75.00
1 4 4 N Q = 620 25.00 75.00
8 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 2x W 2 -4 800 100.00 0.00
6 5 3 N Q +1 430 50.00 50.00
1 4 5 S 3 -1 50 0.00 100.00
8 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 3 N 4 +1 170 100.00 0.00
6 5 2 N Q +1 150 50.00 50.00
1 4 4 N Q -1 100 0.00 100.00
8 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 6 N 6 = 1440 50.00 50.00
7 6 6 N 6 = 1440 50.00 50.00
2 5 6 N 6 = 1440 50.00 50.00
8 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 6 1 W 6 -1 50 75.00 25.00
2 5 1 W 8 -1 50 75.00 25.00
3 1 1 W 6 = 90 0.00 100.00
8 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 6 2x E 4 -2 300 100.00 0.00
3 1 1 N W +3 180 25.00 75.00
2 5 1 S 8 +3 180 25.00 75.00
8 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3x E -4 1100 100.00 0.00
7 6 3 E -5 500 50.00 50.00
3 1 4 N A -1 50 0.00 100.00
8 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 7 3 N K = 400 100.00 0.00
3 6 3 N K -1 50 50.00 50.00
4 2 3 N K -2 100 0.00 100.00
8 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 2 W 2 +1 110 50.00 50.00
4 2 2 W 2 +1 110 50.00 50.00
1 7 2 W 2 +1 110 50.00 50.00
8 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 6 W 10 = 1430 100.00 0.00
4 2 6 E 10 +1 1470 50.00 50.00
1 7 7 E 10 = 2220 0.00 100.00
8 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 5x E A -4 1100 100.00 0.00
4 2 4 N 8 +1 650 25.00 75.00
1 7 4 N 8 +1 650 25.00 75.00
8 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 2 S 3 +1 140 50.00 50.00
5 3 2 S 3 +1 140 50.00 50.00
2 1 2 S 3 +1 140 50.00 50.00
8 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 4 S 8 +1 450 100.00 0.00
5 3 4 S 8 = 420 25.00 75.00
2 1 4 S 8 = 420 25.00 75.00
8 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 2 E K = 110 100.00 0.00
4 7 2 E K +1 140 50.00 50.00
5 3 2 E K +2 170 0.00 100.00
8 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 2 S 4 +1 150 100.00 0.00
2 1 2 N 10 +2 130 50.00 50.00
5 3 3 S 4 = 110 0.00 100.00
8 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 4 N K = 420 100.00 0.00
5 1 5 S A -1 50 25.00 75.00
6 4 5 S A -1 50 25.00 75.00
8 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 S K +2 170 100.00 0.00
5 1 1 S K +2 140 25.00 75.00
3 2 1 S K +2 140 25.00 75.00
8 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2x N 2 = 470 100.00 0.00
5 1 2 E A -2 100 50.00 50.00
3 2 3x N 2 -1 100 0.00 100.00
8 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 3 W 2 +1 170 100.00 0.00
6 4 4 W 7 = 420 25.00 75.00
3 2 4 W 7 = 420 25.00 75.00
8 7 średnia 0.00 60.00