15 lipca 2013

Consus na Mistrzostwach Europy

Category: Bez kategorii — Dominik @ 00:13

Kaliscy bryd?y?ci wystartowali w rozegranych w dniach 15-29 czerwca w belgijskiej Ostendzie Otwartych Mistrzostwach Europy w bryd?u sportowym. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach par i team?w mikstowych, par i team?w kobiecych i senior?w oraz par i team?w open.

Consus Kalisz reprezentowa?y w Mistrzostwach Team?w dwie dru?yny: ?Poland? w sk?adzie: Krzysztof Martens, Dominik Filipowicz, Rafa? Jagniewski i Wojciech Gawe? oraz ?Consus? w sk?adzie: Piotr ?ak, Jerzy Zaremba, Pawe? Niedzielski, Janusz Makaruk, Piotr Walczak i Grzegorz Lewaciak.

Po dw?ch dniach zmaga? z udzia?em 121 team?w, pierwszy etap eliminacji wygra?a dru?yna Poland. W?r?d 16 najlepszych team?w znalaz? si? r?wnie? na 13 miejscu team Consus. Teamy, kt?re nie znalaz?y si? w 16 ko?czy?y rywalizacj?. Walka w kolejnym etapie odbywa?a si? metod? pucharow?. Team Consus odpad? w 1/16 po starciu z dru?yn? Apollosoyuz z?o?on? z reprezentant?w Rosji i USA, natomiast team Poland odpad? w 1/8 zajmuj?c 5 miejsce po przegranym pojedynku z dru?yn? Groupe France (reprezentacj? Francji). Poland prowadzi? do przerwy.? Niestety w drugiej cz??ci pojedynku wysz?o zm?czenie zawodnik?w.

Po rozgrywkach eliminacyjnych dru?yny Poland i Apolllosoyuz by?y faworytami do medali, niestety w 1/8 oba teamy nieoczekiwanie przegra?y. W Mistrzostwach Par wystartowa?o 280 par. Niestety tylko parze M.Nowosadzki i J.Kalita z Consus Kalisz uda?o si? wej?? do ?cis?ego fina?u. O wyj?tkowym pechu mo?e m?wi? para K.Martens-D.Filipowicz, kt?r? od fina?u dzieli?y zaledwie dwa miejsca (osi?gni?ty wynik 50,8% – zabrak?o 0,11%). Ostatecznie para Nowosadzki-Kalita by?a najlepsz? polsk? par? i zaj??a 9 miejsce.

Zawodnicy Consus Kalisz w rozgrywkach team?w osi?gn?li plan minimum, natomiast w parach doznali bolesnej pora?ki. Po mistrzostwach pozosta? niedosyt.

 

22 maja 2013

Wicemistrzowie z Consusa

Category: Bez kategorii — Dominik @ 12:13

W dniach 16-18 maja w Pa?acu w Przybyszewie k. Leszna odby? si? fina? Dru?ynowych Mistrzostw Polski w bryd?u sportowym. Impreza ta ko?czy?a p??roczne zmagania bryd?yst?w w sezonie 2012/13. Kalisz reprezentowa?a dru?yna Consus Carbon.

258_article
Dru?yna Consus Carbon (od lewej): M. Puczy?ski, B. Chmurski, M. Kupnicki, L. Majda?ski, J. Makaruk, P. Niedzielski, M. Nowosadzki i J. Kalita

Po zaci?tej walce Consus wygra? w p??finale z Uni? Winkhaus Leszno 136:106,2. W drugiej parze p??finalist?w Ruch S.A. AZS PWR Wroc?aw pokona? Connector D?br?wk? Stark? Pozna? 150,2:92. Mecz o mistrzostwo zakontraktowany by? na 96 rozda?. Przez jego wi?kszo?? prowadzi?a dru?yna Consus Carbon co by?o niespodziank?, gdy? dru?yna z Wroc?awia wygra?a zdecydowanie faz? round-robin rozgrywek ekstraklasy i przez wielu ekspert?w by?a stawiana za faworyta do mistrzostwa. Poniewa? w bryd?u wszystko jest mo?liwe, wi?c na 12 rozda? do ko?ca Consus prowadzi? 158:126,6. Niestety ostatnie rozdania wroc?awianie zagrali perfekcyjnie i wygrali t? cz??? meczu a? 43:1 w impach, co spowodowa?o, ?e to oni cieszyli si? ze z?otego medalu. Srebrny medal i ostateczny wynik meczu 169,6:159 nie przynosi kaliszanom z Consus Carbon wstydu, ale pozostawia du?y niedosyt.

Br?zowy medal przypad? dru?ynie Uni Winkhaus Leszno. Druga kaliska dru?yna Consus Kalisz zaj??a ostatecznie dopiero 6. miejsce przegrywaj?c wcze?niej w bratob?jczym pojedynku z Consus Carbon mecz o wej?cie do fina?u ekstraklasy. Po sukcesach i worku z medalami przywiezionymi przez Kaliszan z Mi?dzynarodowych Otwartych Mistrzostw Polski w parach i teamach, jest to kolejny du?y sukces Consusa. Teraz zosta?o ju? tylko trzymanie kciuk?w za utrzymanie formy i podobne rezultaty na Otwartych Mistrzostwach Europy w Ostendzie ju? w czerwcu.

9 maja 2013

Worek medali Consusa na Mistrzowskiej Maj?wce

Category: Bez kategorii — Dominik @ 19:56

Zawodnicy kaliskiego klubu Consus zdominowali Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Team?w i Par w bryd?u sportowym, kt?re w dniach 27 kwietnia – 4 maja rozegrane zosta?y w Warszawie. W rywalizacji par kaliszanie wywalczyli komplet medali, a w turnieju team?w srebro i br?z.

W ?cis?ym finale Mistrzostw Polski Par Open znalaz?y si? 24 duety, w tym sze?? z zawodnikami reprezentuj?cymi kaliski Consus. Wyst?p bryd?yst?w znad Prosny zako?czy? si? ich wielkim sukcesem, bo uplasowali si? oni na trzech czo?owych lokatach. Z?oto wywalczyli Jacek Kalita i Micha? Nowosadzki (Consus Carbon), srebro Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz, a br?z Janusz Makaruk i Pawe? Niedzielski (wszyscy Consus). To prawdziwy ewenement, ?eby w mistrzowskiej imprezie ca?e podium zajmowali zawodnicy jednego klubu.

Kaliszanie odegrali te? wiod?ce role w turnieju team?w, zdobywaj?c srebro i br?z. Do ?wier?fina?u tych zmaga? zakwalifikowa?y si? cztery dru?yny, w kt?rych sk?adach wyst?powali zawodnicy Consusa – ?Martens? (Krzysztof Martens, Dominik Filipowicz), ?Era? (Jacek Kalita, Micha? Nowosadzki), ?Robak? (Piotr Walczak) oraz ?Consus? (Leszek Majda?ski, Pawe? Niedzielski, Janusz Makaruk, Jaros?aw Cie?lak, Jan Moszy?ski). Dwa pierwsze teamy awansowa?y do strefy medalowej. W finale dru?yna ?Martens? po dramatycznej walce przegra?a nieznacznie 126,6:130? z teamem ?Vitas?. O wyniku fina?u zadecydowa?o ostatnie z 60 rozda?, w kt?rym rywale zdobyli 5 punkt?w i przechylili szal? zwyci?stwa na swoj? korzy??. W meczu o trzeci? lokat? ?Era? z kaliskimi bryd?ystami w sk?adzie pewnie pokona?a swoich przeciwnik?w 91:28,2.

Wyniki zawodnik?w obu ?Consus?w? to bardzo dobry prognostyk przed Otwartymi Mistrzostwami Europy, kt?re odb?d? si? w Ostendzie w czerwcu. Kaliszanie wyst?pi? w tych zawodach we wszystkich konkurencjach, tj. parach, teamach i mixtach .

Dru?yna Consus Carbon wyst?pi w finale ekstraklasy bryd?owej, kt?ry odb?dzie si? w dniach 16-18 maja w Lesznie.

 

26 kwietnia 2013

Consus Carbon Kalisz lepszy w derbowym pojedynku

Category: Bez kategorii — Dominik @ 15:40

Mistrz Polski w sezonie 2011/12, dru?yna Consus Kalisz bez medalu w tym roku. W ?odzi odby? si? derbowy, bratob?jczy pojedynek dw?ch kaliskich dru?yn bryd?owych ? Consus Kalisz i Consus Carbon Kalisz o wej?cie do p??fina?u Dru?ynowych Mistrzostw Polski. Po bardzo zaci?tym 72-rozdaniowym (6 ? 12 rozda?) zwyci??y?a dru?yna Consus Carbon Kalisz w stosunku 164,2 do 149 IMP. Tym samym aktualni Dru?ynowi Mistrzowie Polski nie powt?rz? ubieg?orocznego sukcesu zajmuj?c ostatecznie w lidze 6 miejsce.

Consus Carbon Kalisz w dniach 16-18.05 b?dzie broni? honoru kaliskiego bryd?a walcz?c o medale podczas zjazdu fina?owego, kt?ry zostanie rozegrany w Lesznie.

Natomiast w dniu 7 kwietnia r?wnie? w ?odzi odby? si? kolejny turniej z cyklu Grand Prix Polski Par. Na startuj?ce 250 par bardzo dobre 3. miejsce z wynikiem 61,19 proc. zaj?li Leszek Majda?ski (Consus Carbon Kalisz) i Jan Zadroga (Consus2). Nast?pnie 7 lokat? z wynikiem 58,81 proc. zaj?li Micha? Nowosadzki (Consus Carbon Kalisz) i Adam B?achnio (Konkret Che?mno). Pozosta?e pary z?o?one z kaliskich zawodnik?w zaj??y miejsca od drugiej do czwartej dziesi?tki.

16 marca 2013

Mistrzostwa Kalisza

Category: Bez kategorii — Dominik @ 19:03

W dniu 16.03.2013 r. w restauracji KTW rozegrano Mistrzostwa Kalisza w bryd?u sportowym o puchar Prezydenta Miasta Kalisza. Turniej finansowany ze ?rodk?w? Miasta Kalisza i Terenowego Zwi?zku Bryd?a Sportowego w Kaliszu by? tak?e jedn? z eliminacji Grand Prix Wielkopolski. Zwyci??yli poznaniacy Marek Szuka?a i Przemys?aw Wejman. Drugie miejsce przypad?o parze pozna?sko-koni?skiej W?odzimierz Kwiatkowski z Ryszardem Pa?aszem. Na trzecim miejscu uplasowali si? Jaros?aw Cie?lak wraz z Dominikiem Filipowiczem reprezentuj?cy Consus Kalisz. Nagrod? dla najlepszej pary z Kalisza (przynajmniej jeden zawodnik z Kalisza wraz z partnerem zamieszka?ym w okr?gu kaliskim) odebrali Przemys?aw Machowczyk i Janusz Ko?cielny (zdobywcy 5 m-ca). W turnieju uczestniczy?o 38 par. Nagrody wr?cza? Bogdan Bia?oszy?ski – Prezes Terenowego Zwi?zku Bryd?a Sportowego w Kaliszu.

Wyniki Mistrzostw Kalisza 2013

13 marca 2013

Play off w Ekstraklasie

Category: Bez kategorii — Dominik @ 11:35
Pierwsze starcia w fazie play off rozgrywek ligowych w bryd?u sportowym dru?yny Consus Kalisz i Consus Carbon Kalisz zako?czy?y ze zmiennym szcz??ciem.
Consus Kalisz w Go?uchowie wygra? mecz z Silesi? Gliwice 151,2 do 144 IMP, natomiast Consus Carbon Kalisz w Warszawie przegra? mecz z Uni? Winkhaus Leszno 118,2 do 113 IMP.
Oba pojedynki by?y bardzo zaci?te i rozstrzygni?te dopiero w ostatnich rozdaniach.
Osi?gni?te wyniki spowodowa?y ?e nast?pny mecz o wej?cie do fazy medalowej obie dru?yny rozegraj? mi?dzy sob?. To niestety oznacza ?e tylko jedna dru?yna Consus b?dzie walczy?a o Mistrzostwo Polski.
Ten bratob?jczy pojedynek odb?dzie si? w dniach 5-6.04.13 w ?odzi.
27 lutego 2013

Consus ponownie w Tel Awiwie

Category: Bez kategorii — Dominik @ 11:01

Na specjalne zaproszenie Izraelskiej Federacji Bryd?a Sportowego zawodnicy kaliskiego Consusu po raz trzeci uczestniczyli w Mi?dzynarodowym Festiwalu Bryd?owym w Tel Awiwie, kt?ry odby? si? w dniach 9-15 lutego.

Consus wyst?pi? w sk?adzie Piotr ?ak,? Jaros?aw Cie?lak, Grzegorz Lewaciak i Piotr Walczak, osi?gaj?c przyzwoite rezultaty.
Ca?a czw?rka w turniej team?w BAM zaj??a si?dme miejsce na 55 zespo??w, natomiast w g??wnym dwudniowym turnieju team?w, w kt?rym zwyci??y?a kadra Polski kobiet, kaliszanie zaj?li pi?te miejsce na 100 dru?yn.

DSCF1675.JPG

W turnieju par z udzia?em 340 ekip obie pary Consusu awansowa?y do fina?u, jednak nie odegra?y w nim znacz?cej roli. W turnieju par mikstowych (240 par) Cathy Ba?dysz i Piotr Walczak stan?li na najni?szym stopniu podium.

Wielkie wra?enie i aplauz wywo?a?o wr?czenie przez nas prezydentowi Izraelskiej Federacji Bryd?a sportowego Eitanowi Levinowi reprintu „Statutu Kaliskiego” z 1264 roku, ilustrowanego przez Artura Szyca, w kt?rym udokumentowano podstaw? praw i przywilej?w, przyznanych wtedy ?ydom – powiedzia? Piotr Walczak. – Pozytywnie zaskoczy?o nas z?agodzenie formalno?ci przy przekraczaniu granicy. Podczas poprzednich pobyt?w w Tel Awiwie musieli?my zjawi? si? na lotnisku cztery godziny przed odlotem. Teraz na za?atwienie wszystkich formalno?ci wystarczy?o p??torej godziny.

Kaliszanie ju? otrzymali zaproszenie na listopadowy turniej do Ejlatu i na kolejny 48. Israel Bridge Festival w Tel Awiwie za rok .

DSCF1662.JPG

Kaliscy bryd?y?ci rozpoczynaj? zmagania w rundzie play off Dru?ynowych Mistrzostw Polski sezonu 2012/13. Consus, kt?ry zaj?? w rundzie zasadniczej pi?te miejsce, zmierzy si? w dniach 2-3 marca w Go?uchowie z Silesi? Gliwice. Sklasyfikowany na czwartym miejscu Consus Carbon czeka w Warszawie rywalizacja z Uni? Winkhaus Leszno, kt?r? zaplanowano na 9 i 10 marca.

17 stycznia 2013

Category: Bez kategorii — Dominik @ 19:20

Z przykro?ci? informujemy, ?e w dniu 11.01.2013 w wieku 69 lat zmar? nasz Przyjaciel – Arcymistrz Mi?dzynarodowy – Stanis?aw Owczarek. Stasiu przez wiele lat by? zwi?zany z dru?yn? Widzewa, kt?ra p??niej da?a pocz?tek dru?ynie Consus Kalisz.

W Ekstraklasie pora na play off

Category: Bez kategorii — Dominik @ 19:15
Na pocz?tku stycznia w hotelu Wityng w Mikorzynie rozegrano drug? cz??? rudny zasadniczej ekstraklasy bryd?owej. Kaliskie dru?yny – Consus Carbon i Consus zaj??y przed faz? play off odpowiednio czwarte i pi?te miejsce w?r?d szesnastu rywalizuj?cych dru?yn.

W walce o wej?cie do strefy medalowej Consus Carbon Kalisz zmierzy si? w Uni? Winkhaus Leszno, natomiast Consus Kalisz z Silesi? I Gliwice. W klasyfikacji indywidualnej rozgrywek, opartej na tabeli Butlera, cztery czo?owe miejsca zajmuj? zawodnicy klubu Consus Carbon – Jacek Kalita, Janusz Makaruk, Pawe? Niedzielski oraz Micha? Nowosadzki.
Rozgrywki play off maj? si? odby? do 10 marca.

009.JPG

012.JPG

Dru?ynowe Mistrzostwa Polski/ekstraklasa 2012/13
II cz??? rundy zasadniczej
Mikorzyn, 4-6 stycznia 2013 r.

1. Ruch S.A. AZS PWR I Wroc?aw?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ???? 294
2. KS Unia Winkhaus Leszno?? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ???? 271
3. Siwik Intertrade BT Mr?gowo?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ???? 266
4. Consus Carbon Kalisz?? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ???? 254,5
5. Consus Kalisz?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 241
6. Kurt-Royce Pozna??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? 241
7. Connector D?br?wka Starka Pozna??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 236
8. Silesia I Gliwice?? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 221
9. SPS Construction I Kielce?? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 209
10. Andrzejki Gda?sk?? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? 205,5
11. AZS UW Technikum Gastronomiczne Warszawa?? 197
12. PO-WA Pozna??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 196,5
13. Skobud Tarnobrzeg?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ???? 196
14. KS Unia Leszno?? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? 192
15. Konstanta Bielsko-Bia?a?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ???? 182
16. KS Cracovia 1906 Caldo-Izolacja?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ???? 149,5

26 grudnia 2012

FINA? GRAND PRIX POLSKI PAR 2012

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:15

W dniach 14-16 grudnia rozegrano w Warszawie fina? Grand Prix Polski Par. W rozgrywkach Grand Prix ka?demu zawodnikowi liczy?o si? 7 najlepszych z 15 rozegranych w przeci?gu ca?ego roku najwi?kszych i najbardziej presti?owych turniej?w zaliczanych do tego cyklu. Po zako?czeniu cyklu 24 najlepszych zawodnik?w z wybranym przez siebie partnerem gra?o fina? w Warszawie. ??czna pula nagr?d w finale wynosi?a 60.000 z?. Dru?yn? Consus Kalisz reprezentowali w Warszawie: K.Martens wraz z D.Filipowiczem, oraz P.Walczak, P.Niedzielski, M.Nowosadzki i J.Kalita z partnerami spoza dru?yny. W finale GP Polski par 2012 kaliski Consus mia? najwi?cej, bo a? 6 przedstawicieli, nast?pny by? AZS RUCH POL. Wroc?aw z 5 przedstawicielami. Po dw?ch dniach zmaga? najlepszy w klasyfikacji by? Filipowicz, kt?ry ostatecznie zaj?? 6 miejsce. W ostatni dzie? na prowadzenie wyszed? Kalita i utrzyma? je, a? do przedostatniego rozdania (rozegrano 106 rozda?). W bezpo?rednim pojedynku Kalita graj?c w parze z P.Gawrysiem AZS RUCH POL przegrali wysoko ostatnie rozdanie z par? M.Klukowski i P.Zatorski (obaj r?wnie? z AZS RUCH POL). Zawodnik kaliskiego klubu musia? zadowoli? si? najni?szym miejscem na podium ust?puj?c wy?ej wymienionym pierwsz? i drug? lokat?. Zwyci?zcy zainkasowali odpowiednio 15, 10 i 5 tys. z?. Nagrody finansowe by?y przewidziane dla ka?dego uczestnika tych elitarnych zawod?w.