17 grudnia 2014

Mistrzostwa ?wiata w Chinach

Category: Bez kategorii — Dominik @ 20:40

Od 11 do 25 pa?dziernika w chi?skim mie?cie Sanya odby?y si? Otwarte Mistrzostwa ?wiata w bryd?u sportowym pod nazw? 14. Red Bull World Bridge Series. W ekskluzywnym kurorcie, po?o?onym na wyspie Hajnan, rywalizowali r?wnie? zawodnicy klubu Consus Kalisz.

Pierwsze dni bryd?owych zmaga? zdominowane zosta?y przez rozgrywki mikstowe dru?yn i par. Polscy zawodnicy pokazali si? z dobrej strony, zdobywaj?c br?zowy medal w rywalizacji team?w mikstowych oraz srebrny w parach mikstowych.

W rywalizacji dru?ynowej w?r?d 123 team?w kaliszanie reprezentowani byli przez dwie ekipy – Consus Poland w sk?adzie Piotr ?ak, Jerzy Zaremba, Janusz Makaruk, Leszek Majda?ski, Pawe? Niedzielski i Piotr Ilczuk oraz zesp?? Era, w kt?rym grali Krzysztof Martens, Dominik Filipowicz, Izraelczycy Ron Pachtman i Bar Tarnowski oraz Litwini Erikas Vainikonis i Andrei Arlovich. Po 56 rozdaniach nast?pi? podzia? na dwie grupy p??fina?owe, z kt?rych wy?oniono najlepsze 32 zespo?y, rywalizuj?ce dalej systemem pucharowym o medale. W?r?d ?wier?finalist?w opr?cz polskich dru?yn Mazurkiewicz oraz Zawada znalaz? si? r?wnie? team Era, kt?ry walczy? z azjatyckim teamem Yeh Mix. Po ca?odziennych zmaganiach Era zdecydowanie zwyci??y? z wynikiem 126:32. Dru?yna Mazurkiewicz wygra?a r?wnie? sw?j mecz 122:92, natomiast Zawada przegra? z ameryka?skim teamem Weinstein 61:110.

W kolejnej fazie przeciwnikiem Ery by? jeden z g??wnych faworyt?w tych zmaga?, w?oski Lavazza, maj?cy w swoim sk?adzie aktualnych mistrz?w ?wiata Norberto Bocchi i Agustina Madal? oraz bardzo utytu?owanych Giorgio Duboina i Zia Mahmooda, natomiast team Mazurkiewicz rywalizowa? z bardzo siln? ameryka?sk? dru?yn? Nickell. Mecze sk?ada?y si? z trzech cz??ci. Po pierwszej Era przegrywa?a 15:33. W drugiej ods?onie kaliszanie odrobili straty i prowadzili 56:53. Niestety, w ostatnim etapie meczu skuteczniejsi okazali si? W?osi. Przegrywaj?c, zawodnicy Ery podejmowali bardziej ryzykowne decyzje, co nie przynosi?o punkt?w i ostatecznie mecz zako?czy? si? wynikiem 72:110. Tym samym team Era zosta? ostatecznie sklasyfikowany na miejscach 9-16. Team Mazurkiewicz wygra? sw?j mecz 57:48, aby w kolejnych pokona? ameryka?ski Fleisher 88:75, szwedzki Ventin 90:76 oraz w finale Monako 131:80, zostaj?c dru?ynowym mistrzem ?wiata. Zwyci?ski sk?ad stanowili Marcin Mazurkiewicz, Krzysztof Jassem, Piotr Gawry?, Micha? Klukowski, W?odzimierz Starkowski i Stanis?aw Go??biowski.

Po rywalizacji dru?ynowej rozpocz??y si? zmagania par, a w?r?d 202 startuj?cych kaliszanie wystawili ich cztery – Piotr ?ak i Jerzy Zaremba, Janusz Makaruk i Pawe? Niedzielski, Leszek Majda?ski i Piotr Ilczuk oraz? Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz. ?mudne eliminacje, a p??niej p??fina?y wy?oni?y 54 najlepsze ekipy. W?r?d finalist?w znale?li si? Krzysztof Martens oraz Dominik Filipowicz. Po ponad 100 rozdaniach z?oty medal zdoby?a para izraelska Ehud Friedlander i Inon Liran, a srebrny Micha? Nowosadzki i Jacek Kalita, dawni zawodnicy Consus Kalisz. Na pi?tym miejscu sklasyfikowani zostali Przemys?aw Janiszewski i Marcin Krupowicz, na 24. Martens i Filipowicz, spadaj?c o pi?? lokat po ostatnim rozdaniu, w kt?rym przegrali 6 kier.

R?wnolegle z rozgrywkami open odbywa?a si? rywalizacja w kategorii senior?w oraz kobiet. Tu tak?e Polacy pokazali si? z bardzo dobrej strony zdobywaj?c z?oty medal w teamach seniorskich, br?zowy w parach oraz zajmuj?c czwarte miejsce w rywalizacji par kobiecych.