28 września 2015

Mistrzostwa Europy, kongresy letnie w Polsce i Festival w Atenach

Category: Bez kategorii — Dominik @ 20:04

Mistrzostwa Europy w Tromso

W lipcu w norweskim kurorcie Tromso znajduj?cym si? 250 km za ko?em podbiegunowym odby?y si? Mistrzostwa Europy w bryd?u sportowym.
W rozgrywkach parowych wzi??o udzia? 210 par w tym 13 z Polski. Kaliski Consus reprezentowali Krzysztof Martens i Dominik Filipowicz.
Po fazie eliminacyjnej i p??fina?owej walce po rozegraniu 150 rozda? do ?cis?ego fina?u awansowa?y 52 pary. Wraz z kaliszanami jeszcze 5 polskich duet?w awansowa?o w tym najwy?ej na 4 miejscu para Piotr Gawry? i Micha? Klukowski.
W finale do rozegrania by?o kolejne 100 rozda?. Na 30 rozda? do ko?ca na prowadzeniu by?a para ameryka?sko-du?ska wyprzedzaj?c Francuz?w, Szwed?w i zawodnik?w Consusa. R??nice mi?dzy czo??wk? nie by?y du?e. Niestety kolejne rozdania nie by?y ju? tak udane dla Polak?w i Mistrzami Europy zostali Francuzi Thomas? BESSIS i Frederic VOLCKER. Srebro przypad?o Szwedom a br?z parze ameryka?sko-du?skiej. Polacy zaj?li ostatecznie 8 (Gawry?-Klukowski), 9 (Martens-Filipowicz), 17 (Jassem-Mazurkiewicz), 21 (Gierulski-Skrzypczak), 36 (Roma?ski-Grzelak) i 38 (Ko?uda-Moniuszko).

kongres letni S?awa 2015
Turniej Kongresowy Grand Prix Polski Par 195par
8m Przemys?aw B?aszczyk (KDK1 Kutno) Grzegorz Lewaciak (Consus Kalisz) 59,83%

Turniej kongresowy K-8 73pary
2m Tomasz Jaworski (Promost AZS Polit.WR) i Piotr Ilczuk (Consus Kalisz) 62,04%

kongres letni Sopot 2015
IV Kongresowy Turniej Par 276 par
Grand Prix Polski Par
1m Piotr Walczak (Consus Kalisz) i Marek Witek (KONSTANTA Bielsko-Bia?a) 63,72 %
2m Monika Sautaux (Singleton Krak?w) i Rados?aw Szczepa?ski (Consus Kalisz) 62,56 %

Kongresowy Turniej Team?w o Waz? Ba?tyku (obsada mi?dzynarodowa 48 team?w w tym anglicy, litwini, niemcy, norwedzy)
zwyci?zcy fina?u A (5m w turnieju) – dru?yna CARLO BOSSI PARFUMES w kt?rej sk?adzie wyst?powa? m.in. Piotr Walczak

Kongresowy Turniej Par Mikstowych 84par
1m Justyna Stachowiak (Chaos Gniezno) i Tomasz Winciorek (Consus Kalisz) 60,70%

IV Otwarty Turniej Par
4m Mariusz Kra?nicki (??d?) i Jaros?aw Cie?lak (Consus Kalisz) 55,79%

VII Kongresowy Turniej Par 146par
5m Tomasz Winciorek i Tom Townsend (Anglia) 60,67%

XI Kongresowy Turniej Par
1m Mariusz Kra?nicki Jaros?aw Cie?lak 64,20%

kongres letni Warszawa 2015
II kongresowy 245par – 5m Jerzy Zaremba i Piotr ?ak (Consus Kalisz) 61,13%

III kongresowy 248par – 7m Krzysztof Martens (Consus Kalisz) i Micha? Kwiecie? (Bridge24.pl) z wynikiem 67 imp

IV kongresowy 362par – 3m Dominik Filipowicz i Jaros?aw Cie?lak (obaj Consus Kalisz) 61,16%

II Otwarty Turniej Par 77par – 1m Jaros?aw Cie?lak i Grzegorz Lewaciak (obaj Consus Kalisz)

V kongresowy 170par – Dominik Filipowicz i Jaros?aw Cie?lak 62,54% 3m przegrywaj?c drug? lokat? o 0,01%

VI kongresowy 163par -? 5m Piotr Walczak (Consus Kalisz) i Wit Klapper (Krak?w) 62,52%

VIII Kongresowy Turniej Par 158par – 1m? Dominik Filipowicz i Przemys?aw Janiszewski (Gliwice) 63%

X Kongresowy Turniej Par 142pary – 3m? Krzysztof Martens i Micha? Kwiecie? 63.90%

XIII Kongresowy Turniej Par 108par – 3m Mariusz Kra?nicki (??d?) i Jaros?aw Cie?lak? 61.44%

kongresowa pkt d?ugofalowa (uczestniczy?o 1052 zawodnik?w)
1m Przemys?aw Zawada (Silesia Gliwice) 2561 pkt
3m ex aequo Micha? Kwiecie? i Krzysztof Martens 2418 pkt
6m Dominik Filipowicz 2231 pkt

W Atenach we wrze?niu odby? si? turniej team?w w ramach 10 Greek Bridge Festival
W?r?d 47 zg?oszonych dru?yn uczestniczy? team MARTENS w sk?adzie Krzysztof Martens, Jaros?aw Cie?lak, Dominik Filipowicz (wszyscy na co dzie? reprezentuj? Consus Kalisz) i liba?ska zawodniczka May Sakr. Po dwudniowej rywalizacji najlepsza okaza?a si? dru?yna z kaliszanami w sk?adzie wygrywaj?c z wynikiem 112 pkt. Drugie miejsce przypad?o dru?ynie AKKAD w sk?adzie G.Duboin (W?ochy), M. Di Franco (W?ochy), D. Brenner (Brazylia), N. Hamdan (Liban), F. Farmat (Liban) i H. Akkad (Syria) z wynikiem 98 pkt.
Na najni?szym stopniu podium stan?? team MILNER w sk?adzie R.Milner (USA), J.Pszczo?a (Polska), R.Welland (Niemcy) i S. Auken (Niemcy) 92,6 pkt