14 maja 2014

Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:11

Na prze?omie kwietnia i maja odby?y si? w Warszawie Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Par Mikstowych i Open 2014 w bryd?u sportowym.

Z?oty medal w Mistrzostwach Polski Par Mikstowych zdobyli Ewa Banaszkiewicz (Batmix AZS UW Warszawa)?i W?odzimierz Starkowski (RUCH AZS PWr Wroc?aw). Srebrny medal przypad? Cathy Ba?dysz (bridge24.pl) wraz z Piotrem Walczakiem (Consus Carbon Kalisz). Na najni?szym miejscu podium stan?li Danuta Hocheker – Miros?aw Cichocki (oboje Siwik Intertrade Mr?gowo).

Po przebrni?ciu eliminacji i p??fina?u w?r?d 24 duet?w w finale Mistrzostw Polski Par Open znalaz?y si? dwie pary z zawodnikami reprezentuj?cymi kaliski Consus: Piotr Walczak wraz z Piotrem Ilczukiem oraz Jan Moszy?ski z Paw?em Niedzielskim. Fina? na solidnym 8 miejscu zako?czy?a kaliska para Moszy?ski-Niedzielski a zwyci??yli Jacek Grzelczak?- Ryszard Kie?czewski (obaj Intra ??d?),? przed Micha?em Klukowskim i Piotrem Gawrysiem (obaj RUCH AZS PWr Wroc?aw), oraz Grzegorzem Gardynikiem (SPS Construction Kielce) i Krzysztofem Kujaw??(Termochem Chemik Pu?awy).

W tych mistrzostwach udzia? wzi??a skromna reprezentacja kaliskiej dru?yny Consus ze wzgl?du na inne zobowi?zania oraz zdarzenia losowe.