13 listopada 2017

Informacje o sukcesach zawodnik?w reprezentuj?cych Kalisz 04-06.2017

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:32

Kwiecie?

I Turniej par w Starachowicach V miejsce Jacek Le?niczak (KART-EL Gorz?w Wlkp.) ? Piotr Walczak (Consus Kalisz) 59,08% (wyst?pi?y 72 pary)
V Turniej par w Starachowicach IV miejsce J.Le?niczak ? P.Walczak 63.50% (wyst?pi?y 82 pary)
Nadmieni? nale?y, ?e J.Le?niczak jest rodowitym Kaliszaninem, kt?ry od wielu lat mieszka w Niemczech.

Palace Cup 2017 ? mi?dzynarodowy mityng rozgrywany w Pa?acu Prymasowskim w Warszawie w kt?rym mog?y uczestniczy? jedynie zaproszone pary i dru?yny.
W turnieju team?w wyst?pi?o 10 dru?yn, w kt?rych wyst?powali zawodnicy z Hiszpanii, W?och, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Litwy, USA, Francji i Polski. Zwyci??y?a dru?yna ?Ingielewicz? w kt?rej sk?adzie wyst?pili Polacy z fundacji bryd?owej Bridge24.pl. W tym presti?owym turnieju V miejsce przypad?o dru?ynie Sakr w kt?rej sk?adzie wyst?pili: May Sakr (Amerykanka liba?skiego pochodzenia), Jacek Pszczo?a (Polak aktualnie reprezentuj?cy USA), oraz Krzysztof Martens, Jaros?aw Cie?lak i Dominik Filipowicz (wszyscy zwi?zani z kalisk? dru?yn? Consus).
W ramach mityngu rozgrywany by? turniej par PRO-AM gdzie z za?o?enia wyst?powali amator wraz z zawodowcem (amator musia? wykupi? miejsce w tym turnieju przekazuj?c ustalon? kwot? na cel charytatywny). I miejsce na 32 wyst?puj?ce pary uzyskali z wynikiem 65,37% Andrzej Byzdra i Marek Witek. Wyprzedzili oni pary z kaliszanami w sk?adzie Dariusz Bogucki z D.Filipowiczem 63,15% oraz Aleksander Bobko (Sekretarz stanu w MNiSW) z J.Cie?lakiem 60,37%.
Rozegrano r?wnie? turniej par liczony na punkty meczowe. Zwyci??yli Przemys?aw Zawada wraz z Wojciechem Strzemeckim 192,5 pkt (obaj Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin) przed Jackiem Kalit? (Bridge24.pl) i D.Filipowiczem 187,54 pkt. Przewaga obu tych par nad pozosta?ymi uczestnikami by?a tak du?a, ?e gra?y one na siebie na pierwszym stole w dw?ch ostatnich rundach i po dramatycznej walce rozstrzygn??y losy zwyci?stwa. Trzecia para straci?a do drugiego miejsca oko?o 16 pkt. Wyst?pi?o 27 par.

Mityng ??dzki
Turniej Zapoznawczy na maxy zwyci??yli P.Walczak i Piotr ?ak (obaj Consus Kalisz) 61,28% (20 par),
OTP im. Jana Moszy?skiego I miejsce Jerzy Ronke (Sp?jnia Consus Kalisz) i P.?ak 66,54%. VII miejsce w tym turnieju przypad?o J.Cie?lak i D.Filipowicz 59,86% (wyst?pi?y 125 pary).

Maj

Na prze?omie kwietnia i maja odby?y si? w Warszawie Mistrzostwa Polski Par Mikstowych oraz Mistrzostwa Polski Par Open. Dzi?ki wsparciu Urz?du Miejskiego w Kaliszu (Wydzia?u Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki) Kalisz reprezentowali w mistrzostwach zawodnicy dru?yny Consus.
W mikstach do ?cis?ego fina?u awansowali Honorata Sobolewska (Inter Block Warszawa) i Piotr Walczak (Consus Kalisz) ale uplasowali si? w ?rodku stawki.
W finale mistrzostw open w kt?rym wyst?pi?y tylko 24 najlepsze duety, uczestniczy?y 3 kaliskie pary: Piotr Walczak – Piotr Ilczuk, Janusz Makaruk – Pawe? Niedzielski i Jaros?aw Cie?lak – Dominik Filipowicz. Pomimo obiecuj?cego pocz?tku fina?u, pary te uko?czy?y zawody w ?rodku stawki.

Turniej par w Bydgoszczy wygrali Marek Witek (Carlo Bossi Parfumes Nisko) i Piotr Walczak 64.01% (wyst?pi?o 58 par)

Na Cyprze w miejscowo?ci Limmasol rozegrano Festiwal Bryd?owy. W 3 dniowym turnieju par kaliszanin D.Filipowicz w parze z Libank? Adele Hanna zaj?? 4 miejsce z wynikiem 57,9%. Do 3 miejsca zabrak?o tylko 0,05%.
W 2 dniowym turnieju team?w rozegranym w ramach festiwalu wygra?a dru?yna HaWa w sk?adzie Wafa Haddad (Liban), Jerry Stamatov (Bu?garia), A.Hanna i D.Filipowicz z wynikiem 110 pkt. Drugie miejsce przypad?o dru?ynie Martens w sk?adzie K.Martens (Polska) Salim Traboulsi, Youmna Ramadan, Rita Ghosn i Faten Farhat (wszyscy reprezentuj?cy Liban) kt?ra nagra?a 76 pkt.

B??kitna Wst?ga Odry ODRY 2017;
II Mityngowy turniej par IX miejsce Piotr Walczak ? Piotr Ilczuk (Consus Kalisz) 57,19% (wyst?pi?y 73 pary)
III Mityngowy turniej par III miejsce Zdzislaw Beling ? Janusz Makaruk (obaj Sp?jnia Consus Kalisz) 59,89% (wyst?pi?o 58 par)

Czerwiec 17

Kaliszanin P.Walczak wyst?puj?cy w dru?ynie senior?w PA?ASZ przedar? si? przez sito eliminacyjne i awansowa? do fina?u Kadry Narodowej Senior?w w kt?rym to pretendent spotyka? si? z dotychczasow? Reprezentacj? Polski.
Po rozegraniu trwaj?cego 3 dni 144 rozdaniowego maratonu, reprezentacja zwyci??y?a pretendenta wynikiem 357:297 IMP.