13 listopada 2017

informacje o sukcesach w bryd?u zawodnik?w reprezentuj?cych Kalisz 05-10.2017

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:35

Maj 2017
W Mistrzostwach Polski Senior?w reprezentuj?ca Kalisz para Zdzis?aw Beling i Pawe? Niedzielski zdoby?a br?zowy medal osi?gaj?c wynik 57,45%. Z?oty medal wygra?a warszawska para I.Grynczewski i S.B?k (59,97%) natomiast srebrny pad? ?upem gliwickiej pary S.Kowalczyk i J.Sucharkiewicz (58,31%).

Czerwiec 2017
W po?owie czerwca w Poznaniu rozegrano przyjacielskie mi?dzynarodowe mecze bryd?owe w kt?rych udzia? wzi??y 2 reprezentacje Polski oraz reprezentacje Izraela i Hiszpanii.
W pierwszym meczu reprezentacja Polski w kt?rej wyst?powa? Piotr Walczak (TZBS Kalisz) uleg?a reprezentacji Izraela 41:50. Nast?pnie rozegrano kolejne mecze gdzie I reprezentacja Polski zwyci??y?a z Hiszpanami 54:35, natomiast II reprezentacja Polski w kt?rej wyst?pi? Piotr Walczak (TZBS Kalisz) uleg?a ponownie reprezentacji Izraela 59:72.
Podczas turnieju z cyklu Grand Prix Polski Par w Poznaniu 8 miejsce z wynikiem 59,64% zaj?li Janusz Makaruk (Consus Kalisz) i Leszek Majda?ski, natomiast 11 miejsce zaj?li Piotr Walczak (TZBS Kalisz) i Piotr Ilczuk (TZBS Kalisz) 58,57%. Wyst?pi?y 142 pary.

Lipiec 2017
Podczas Mi?dzynarodowego Festiwalu w Tel-Avivie dru?yna Poland1 w sk?adzie Piotr Walczak, Piotr Ilczuk (obaj reprezentuj? TZBS w Kaliszu), Erikas Vainikonis i Andrei Arlovich wygra?a turniej dru?ynowy BAM. Drugie i trzecie miejsca zaj??y dru?yny izraelskie. Wyst?pi?y 77 teamy.

Podczas rozegranego w miejscowo?ci S?awa kongresu bryd?owego w VIII turnieju par 3 miejsce zaj?li Jaros?aw Cie?lak (TZBS Kalisz) wraz z Piotrem Ciszak (??d?) osi?gaj?c wynik 61,41%. Rywalizowa?o 81 par.

Piotr Ilczuk (TZBS Kalisz) zdoby? br?zowy medal Indywidualnych Mistrzostw Polski w bryd?u sportowym podczas Turnieju Trzech Granic rozegranym w Zgorzelcu. Osi?gn?? wynik 57,12%. Z?oty medal zdoby? Stanis?aw Wawszczyk z ?wiebodzic (59,73%) natomiast srebrny przypad? Adamowi Rydzowi z Kielc (58,83%).

Sierpie? 2017
Na pocz?tku sierpnia w Sopocie podczas kongresu bryd?owego 2 miejsce w XI turnieju par z wynikiem 58,81% zaj?li Piotr Ilczuk (TZBS Kalisz) wraz z Markiem Barylewskim (RAL Pozna?). Wyst?pi?y 103 pary.

W sierpniu rozgrywano w Lyonie we Francji Transnational Teams (nieoficjalne Mistrzostwa ?wiata Dru?yn). Dru?yna ZIMMERMANN w kt?rej sk?adzie wyst?powa? Krzysztof Martens (TZBS Kalisz) oraz Pierre Zimmermann, Franck Multon, Geir Helgemo (wszyscy reprezentuj? Monaco), a tak?e W?osi Lorenzo Lauria i Alfredo Versace zaj??a 4 miejsce przegrywaj?c mecz p??fina?owy 70:76 z chi?sk? dru?yn? JINSHUO (w jej sk?adzie wyst?pili Polacy Jacek Kalita i Micha? Nowosadzki) oraz mecz o br?zowy medal 42:102 z teamem wielonarodowym PERCY. Zwyci??y?a polska dru?yna Mazurkiewicz (Krzysztof Jassem, Marcin Mazurkiewicz, Piotr Gawry? i Micha? Klukowski) wygrywaj?c fina? z dru?yn? JINSHUO 89:79. Wyst?pi?o 112 dru?yn.

Pod koniec sierpnia podczas Grand Prix Warszawy rozegrane zosta?y turnieje kongresowe.
W V turnieju 7 miejsce z wynikiem 59,07% zaj?li Piotr Ilczuk (TZBS Kalisz) wraz Maciejem D?browskim (z Warszawy) na wyst?puj?cych 340 par.
W VI turnieju kongresowym 4 miejsce zaj?li Jaros?aw Cie?lak (TZBS Kalisz) i Mariusz Kra?nicki (z ?odzi) 64,36%, natomiast 5 miejsce Igor Grzejdziak (Synergia Lublin) i Piotr Ilczuk (TZBS Kalisz) 61,76%. Wyst?pi?y 153 pary.

Wrzesie? 2017
Podczas Festiwalu bryd?owego w Wilnie w turnieju team?w 3 miejsce zaj??a dru?yna May w sk?adzie May Sakr (USA), Krzysztof Martens, Jaros?aw Cie?lak, Dominik Filipowicz (wszyscy s? cz?onkami TZBS Kalisz) oraz Micha? Kwiecie? (Nixdorf Cracovia). Zwyci??y?a ameryka?ska dru?yna Milner, natomiast 2 miejsce przypad?o Polakom w teamie A.J. Diament. Uczestniczy?y 44 dru?yny.

Pa?dziernik 2017
W Kaliszu zako?czono cykl turniej?w bryd?owych w sezonie 2016/17. W klasyfikacji d?ugofalowej open wszystkie miejsca na podium przypad?y Kaliszanom. Zwyci??y? Przymys?aw Machowczyk wyprzedzaj?c Piotr Koby?k? i Ryszarda Olenderka. W klasyfikacji d?ugofalowej 1,5-2,5 WK na podium znale?li si? mieszkaniec Turku Krzysztof Wiesio?ek przed Kaliszanami Jerzym Brusiem i Henrykiem Wielguckim. W klasyfikacji amator?w do 1WK pierwsze miejsce przypad?o Krzysztofowi Domanowi z Kalisza, drugie miejsce zaj?? Henryk Urba?ski z Opat?wka natomiast 3 miejsce zaj?li wsp?lnie Kaliszanie Roman Wiertelak i Wojciech Wolny.