17 grudnia 2014

Ekstraklasa 2014/15 I zjazd

Category: Bez kategorii — Dominik @ 20:41

Od 3 do 5 pa?dziernika w Warszawie odby? si? I Zjazd Ekstraklasy Bryd?owej. W?r?d szesnastu wyst?puj?cych w niej dru?yn Kalisz reprezentuj? a? dwie – Consus oraz Consus Carbon.

Obie kaliskie ekipy ju? w pierwszej rundzie musia?y stoczy? ze sob? bratob?jczy pojedynek, z kt?rego zwyci?sko wysz?a dru?yna Consus Carbon, wygrywaj?c w stosunku 14,76:5,24. Ten wynik sprawi?, ?e przez ca?y zjazd ligowy Consus Carbon zajmowa?a lokaty w pierwszej tr?jce, natomiast dru?yna Consus Kalisz musia?a pi?? si? do g?ry tabeli, zaczynaj?c od czternastej pozycji.

Ostatnie mecze obu dru?yn, w kt?rych Consus Carbon dotkliwie przegra? z wiceliderem rozgrywek dru?yn? RAL Pozna?, a Consus Kalisz wysoko wygra? z dru?yn? Konstanta Bielsko-Bia?a, spowodowa?y, ?e ostatecznie po rozegraniu o?miu spotka? sezonu zasadniczego kaliskie ekipy zajmuj? odpowiednio 6. miejsce (88,65 VP) oraz 7. miejsce Consus (86,7 VP). Prowadzi dru?yna Siwik Holiday BT Mr?gowo z wynikiem 108,96 VP.

Po zako?czeniu rundy eliminacyjnej tylko pierwsza ?semka b?dzie mia?a mo?liwo?? walki o medale, natomiast pozosta?e dru?yny b?d? rywalizowa?y o utrzymanie w ekstraklasie.