17 grudnia 2014

Boles?awiecka Trzydni?wka

Category: Bez kategorii — Dominik @ 20:37

Wysok? form?? zaprezentowali kaliszanie podczas XXIII Boles?awieckiej Trzydni?wki, w ramach kt?rej odby?y si? Mistrzostwa Polski Team?w systemem Pattona oraz turniej zaliczany do cyklu Grand Prix Polski Par. Silnie obsadzone zawody rozegrano w dniach 26-28 wrze?nia, a opr?cz aktualnych reprezentant?w Polski grali w nich r?wnie? zawodnicy z Niemiec, Litwy i Czech.

Oba kaliskie teamy Consus+Bridge24.pl oraz Consus Kalisz awansowa?y do fazy fina?owej. Pierwsza ?semka przyst?powa?a do drugiej fazy mistrzostw i walczy?a o medale. Po zako?czeniu kolejnej rundy dru?yna Consus Kalisz w sk?adzie Piotr Walczak, Piotr Ilczuk, Jan Moszy?ski i Jaros?aw Cie?lak przegra?a w bezpo?rednim pojedynku o br?zowy medal z dru?yn? Bubu (Piotr Gawry?, Micha? Klukowski, W?odzimierz Starkowski i Stanis?aw Go??biowski), natomiast dru?yna Consus+Bridge24.pl – Janusz Makaruk, Leszek Majda?ski oraz Dominik Filipowicz wspomagani przez Wojciecha Gaw?a, zawodnika na co dzie? wyst?puj?cego w Bridge24.pl, musia?a zadowoli? si? pi?tym miejscem. Obie kaliskie dru?yny od medali dzieli?o tylko kilka lepiej rozwi?zanych rozda? na oko?o 100 rozegranych. Wygra?a dru?yna Era w sk?adzie litewsko-polskim, wyprzedzaj?c dru?yn? Zawada, w kt?rej grali m.in. reprezentanci Polski Jacek Kalita i Micha? Nowosadzki.

Turniej na 187 par, b?d?cy jedn? z eliminacji cyklu Grand Prix Polski, wygrali Dominik Filipowicz i Wojciech Gawe?. Kalisko-warszawska para uzyska?a 61,03%, wyprzedzaj?c Piotra Gawrysia i Micha?a Klukowskiego (60,8%) oraz Macieja Hutyra i Rafa?a Wola?skiego (60,63%).

Wysokie jedenaste miejsce zaj??a kolejna kaliska para – Piotr Walczak i Piotr Ilczuk.