14 maja 2014

5 miejsce Consusa w ekstraklasie

Category: Bez kategorii — Dominik @ 18:09

W dniach 11-12.04.14 w Bydgoszczy rozegrano mecz fazy play off mi?dzy dru?ynami Konkret Che?mno i Consus Kalisz. Stawk? tego meczu by? awans do Final Four ekstraklasy bryd?owej.

W dru?ynie Konkret wyst?puje 4 aktualnych reprezentant?w Polski (K.Jassem, M.Mazurkiewicz, M.Nowosadzki i J.Kalita). Consus wyst?pi? w sk?adzie K.Martens, P.?ak, J.Zaremba, J.Cie?lak, J.Moszy?ski i D.Filipowicz. Miejscem pojedynku by? malowniczo po?o?ony nad sam? rzek? Brd? hotel ?Przysta? Bydgoszcz?. Pi?tkowe zmagania zako?czy?y si? przewag? tylko 6 pkt dru?yny Konkret co mog?o zwiastowa? du?e emocje w sobotniej cz??ci meczu. W sobot? reprezentanci z Konkretu grali wy?mienicie i z ka?dym kolejnym rozdaniem powi?kszali przewag?. Niestety kaliszanie nie ustrzegli si? kilku b??d?w a pr?buj?c odrabia? straty podejmowali coraz bardziej ryzykowne decyzje. Szcz??cie tego dnia by?o jednak po stronie zawodnik?w z Che?mna i niezagro?eni wysoko wygrali to starcie.

Po pora?ce dru?yna Consus Kalisz zako?czy?a wyst?py w ekstraklasie w sezonie 2013/14 zajmuj?c ostatecznie 5 lokat?. Bior?c pod uwag? ?e w latach 2011-13 kaliska dru?yna zajmowa?a pierwsze i drugie? miejsce w Dru?ynowych Mistrzostwach Polski pozosta? du?y niedosyt,? ale przegranie z jednym z g??wnych faworyt?w do medali nie przynosi ujmy.